Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Pöytäkirja 31.01.2023/Pykälä 5


 

Begäran om omprövning, Wadenströmståget 31

 

Tillstånds- och tillsynsnämnden 31.01.2023 § 5  

106/10.03.00.04/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

byggnadstillsynschef Miia Hento, 040 182 3894, miia.hento@porvoo.fi

 

Byggnadsinspektör Jimi Karlsson har 16.12.2022 fattat ett jakande beslut om bygglov 638-2022--------- för fastigheten -----------.  Beslutet gällde en ansökan om bygglov för att slutföra byggarbetena på ett bostadshus.

Sökande var------------------------------

 

Det har lämnats en begäran om omprövning av bygglovet inom utsatt tid. I begäran om omprövning krävs att bygglovet för det hus som de sökande har byggt ska beviljas enligt byggbestämmelser och förordningar som gällde det år som bygglovet beviljades.

 

Begäran om omprövning har lämnats in av dem som sökte bygglovet. Begäran om omprövning finns i sin helhet som bilaga.

 

De som begär omprövning sökte bygglov år 2006. Lovet beviljades 6.10.2006. Under byggtiden har syner förrättats för byggprojektet (uppföljningskort som bilaga). För projektet har inte förrättats partiell slutsyn (ibruktagningssyn) eller slutsyn. Giltighetstiden för projektet tog slut 23.10.2011. Lovet har inte slutförts och före år 2013 var det möjligt att göra en flyttanmälan till en byggnad som inte har registrerats hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare magistraten). De som påbörjat byggprojektet har försummat sin omsorgsplikt i fråga om förrättandet av de syner som krävs för projektet och slutförandet av byggarbetena. De som påbörjat byggprojektet har tagit byggnaden i bruk utan tillstånd. Byggnadsinspektören har i sitt beslut redan beviljat små undantag, dvs. eftergifter, från bestämmelser, men i säkerhetsfrågor har undantag inte beviljats. De anmärkningar som getts gäller särskilt installerandet av säkerhetsfilm eller räcken på låga fönster samt installerandet av taksäkerhetsanordningar (snöhinder). De åtgärder som krävs för att kunna förrätta slutsynen är mycket små så byggnadstillsynen anser att begäran om omprövning är ogrundad.

 

Bilagor:

Tillståndshandlingar

Begäran om omprövning

Byggnadsinspektörens beslut

 

Byggnadstillsynschefen

 

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar
- anteckna begäran om omprövning för kännedom
- instämma i byggnadstillsynens uppfattning i ärendet och avslå begäran om omprövning.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade
- anteckna begäran om omprövning för kännedom
- instämma i byggnadstillsynens uppfattning i ärendet och avslå begäran om omprövning.

Paragrafen justerades genast.