Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Pöytäkirja 31.01.2023/Pykälä 13 

Rudus Oy, Kråkö grustäktsprojekt, UUDELY/438/2023, begäran om utlåtande angående MKB-behov, utlåtande av tillstånds- och tillsynsnämnden Dnr 3070/11.02.12.00/2022

 

Tillstånds- och tillsynsnämnden 31.01.2023 § 13  

3070/11.02.12.00/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Carita Forsberg-Heikkilä, miljöforskningschef, carita.forsberg-heikkila@borga.fi

 

Rudus Oy har bett Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) ta ställning till behovet av MKB-förfarande i fråga om det planerade marktäktsprojektet på Kråkö i Borgå. NTM-centralen i Nyland har 23.12.2022 avgett utlåtandet UUDELY/12962/2022 i ärendet.

 

NTM-centralen bedömer i sitt utlåtande att frågan om behovet av MKB-förfarande då det gäller Rudus Oy:s marktäktsprojekt på Kråkö ska avgöras som ett beslut i ett enskilt fall på det sätt som avses i 3 § 2 mom. i MKB-lagen. Det kan inte entydigt anses att det tidigare MKB-förfarandet vore tillräckligt för bedömning av projektets miljökonsekvenser, i synnerhet vad gäller områdets naturvärden.

 

NTM-centralen i Nyland har 9.1.2023 bett Borgå stads miljövårdsmyndighet yttra sig om MKB-behovet i fråga om Rudus Oy:s grustäktsprojekt UUDELY/438/2023. Ett utlåtande önskas senast 10.2.2023.

 

Bilagor:

MKB-förfarandets tillräcklighet, Kråkö marktäktsprojekt, Borgå, NTM-centralens utlåtande UUDELY/12962/2022, 23.12.2022

Begäran om utlåtande angående tillämpning av förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB) i ett enskilt fall, NTM-centralen i Nyland UUDELY/438/2023, 9.1.2023

Borgå miljövårdsmyndighets ställningstagande riktat till NTM-centralen i Nyland angående MKB-förfarandets tillräcklighet 11.11.2022

Rudus Oy, Kråkö grustäktsprojekt, UUDELY/438/2023, utlåtande av tillstånds- och tillsynsnämnden Dnr 3070/11.02.12.00/2022

Rudus Oy har bett Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) ta ställning till behovet av MKB-förfarande i fråga om det planerade marktäktsprojektet på Kråkö i Borgå. NTM-centralen i Nyland har 23.12.2022 avgett utlåtandet UUDELY/12962/2022 i ärendet.

 

NTM-centralen bedömer i sitt utlåtande att frågan om behovet av MKB-förfarande då det gäller Rudus Oy:s marktäktsprojekt på Kråkö ska avgöras som ett beslut i ett enskilt fall på det sätt som avses i 3 § 2 mom. i MKB-lagen. Det kan inte entydigt anses att det tidigare MKB-förfarandet vore tillräckligt för bedömning av projektets miljökonsekvenser, i synnerhet vad gäller områdets naturvärden.

 

NTM-centralen i Nyland har 9.1.2023 bett Borgå stads miljövårdsmyndighet yttra sig om MKB-behovet i fråga om Rudus Oy:s grustäktsprojekt UUDELY/438/2023. Ett utlåtande önskas senast 10.2.2023.

 

Bilagor:

MKB-förfarandets tillräcklighet, Kråkö marktäktsprojekt, Borgå, NTM-centralens utlåtande UUDELY/12962/2022, 23.12.2022

Begäran om utlåtande angående tillämpning av förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB) i ett enskilt fall, NTM-centralen i Nyland UUDELY/438/2023, 9.1.2023

Borgå miljövårdsmyndighets ställningstagande riktat till NTM-centralen i Nyland angående MKB-förfarandets tillräcklighet 11.11.2022

Rudus Oy, Kråkö grustäktsprojekt, UUDELY/438/2023, utlåtande av tillstånds- och tillsynsnämnden Dnr 3070/11.02.12.00/2022

 

Miljövårdschefen

Tillstånds- och tillsynsnämnden avger på det sätt som anges i bilagan ett utlåtande om Rudus Oy:s grustäktsprojekt på Kråkö.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden avgåv på det sätt som anges i bilagan ett utlåtande om Rudus Oy:s grustäktsprojekt på Kråkö.

Paragrafen justerades genast.