Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Pöytäkirja 31.01.2023/Pykälä 12


Meddelanden

 

Tillstånds- och tillsynsnämnden 31.01.2023 § 12  

    

  1.      Nylands NTM-centrals beslut 21.12.2022 dnr UUDELY/11705/2020, genom vilket ett naturskyddsområde vid namn Kaupunginselkä-Sahasaarten selkä (YSA260182) inrättas i ett vattenområde som ägs av Borgå stad. Skyddsområdets areal är ca 86 hektar. Genom beslutet förverkligas programmet Natura 2000 och det riksomfattande programmet för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar Ändring i beslutet har kunnat sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

  1.      Nylands NTM-centrals beslut 1.12.2022 dnr UUDELY/13684/2022, genom vilket ett naturskyddsområde vid namn Fridolin (YSA259950) inrättas på privat mark i Sannäs. Skyddsområdets areal är ca 2,7 hektar. Genom beslutet skyddas värdefulla bergsskogar och moskogar för att förverkliga Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland (METSO). Ändring i beslutet har kunnat sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

  1.      Nylands NTM-centrals beslut 15.9.2022 dnr UUDELY/11809/2022, genom vilket ett naturskyddsområde vid namn Taivaskallio (YSA258409) inrättas på privat mark i Pellinge. Skyddsområdets areal är ca 3,2 hektar. Genom beslutet skyddas värdefulla bergsskogar, lundar och moskogar för att förverkliga Handlingsplanen för att trygga den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland (METSO). Ändring i beslutet har kunnat sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

  1.      Anmälan 24.11.2022 om lagring av boskapsgödsel i stack. Meningen är att boskapsgödsel som uppkommit på lägenheten Vähä-Ojala RNr 638-434-5-5 i Kerko by lagras i en på vederbörligt sätt anlagd stack på ett åkeravsnitt som hör till lägenheten. Stacken plöjs ner i åkern under hösten 2023. Stackens placering har godkänts på basis av en kartbilaga och tidigare inspektionsbesök.

 

  1.      Anmälan 1.4.2022 om lagring av gödsel i stack. Meningen är att fårgödsel som uppkommit på fastigheten 638-433-6-29 i Karsby lagras i en på vederbörligt sätt anlagd stack på ett åkeravsnitt som hör till fastigheten 638-433-6-17. Fastigheterna ägs av samma person. Stacken plöjs ner i åkern på sommaren 2024. Placeringen har godkänts efter en granskning av kartan och flygfoton.
     

 

Miljövårdschef
Antecknas för kännedom.

 

Beslut

Antecknades för kännedom.