Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Pöytäkirja 31.01.2023/Pykälä 10


Ympäristönsuojelun valvontakertomus 2022

 

Borgå stads miljövårdsmyndighets tillsynsberättelse för år 2022

 

Tillstånds- och tillsynsnämnden 31.01.2023 § 10  

3202/11.00.01.01/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

miljöforskningschef Carita Forsberg-Heikkilä, carita.forsberg-heikkila@borga.fi, miljövårdschef Jesse Mether, jesse.mether@borga.fi

 

Enligt 168 § i miljöskyddslagen ska den kommunala miljövårdsmyndigheten för den regelbundna tillsynen göra upp en plan för sitt område (tillsynsplan). Tillsynsplanen ska innehålla uppgifter om områdets miljöförhållanden, om verksamheter som medför risk för förorening och om tillgängliga resurser och metoder för tillsyn. Planen ska innehålla en beskrivning av grunderna för ordnandet av tillsynen och för riskbedömningen samt en beskrivning av samarbetet mellan de myndigheter som svarar för tillsynen. Tillsynsplanen ska ses över regelbundet. Den planmässig tillsynen genomförs enligt ett separat tillsynsprogram.

 

Byggnads- och miljönämnden i Borgå stad godkände 16.02.2020 § 10 miljövårdsmyndighetens tillsynsplan för åren 2011 - 2025. När tillsynsplanen godkändes, beslutade man att utfallet för tillsynsplanen skulle utvärderas i en tillsynsberättelse som presenteras för byggnads- och miljönämnden årligen före slutet av maj.

 

I tillsynsberättelsen finns uppgifter om miljötillsynen under år 2022.

 

Bilagor:

Borgå stads miljövårdsmyndighets tillsynsberättelse 2022

 

Miljövårdschefen

Tillstånd- och tillsynsnämnden antecknar Borgå stads miljövårdsmyndighet tillsynsberättelse 2022 för kännedom

 

Beslut

Tillstånd- och tillsynsnämnden antecknade Borgå stads miljövårdsmyndighet tillsynsberättelse 2022 för kännedom.