Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuninkaantien työterveyden johtokunta
Pöytäkirja 26.01.2023/Pykälä 5


 

Kuninkaantien työterveyden johtokunnan kokous 26.1.2023

 

Kuninkaantien työterveyden johtokunta 26.01.2023 § 5  

162/00.01.00.03/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot:

Toimitusjohtaja Heidi Räihä-Jaakola, heidi.raiha-jaakola@porvoo.fi, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, jukka-pekka.ujula@porvoo.fi, rahoitusjohtaja Henrik Rainio, henrik.rainio@porvoo.fi ja henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, anu.kalliosaari@porvoo.fi.

 

 

Porvoon kaupunki on selvittänyt eri vaihtoehtoja työterveyshuollon palveluiden järjestämiseksi 1.1.2023 alkaen. Vaihtoehtoina on ollut yhtiöittäminen, palvelujen kilpailuttaminen, jatkaminen liikelaitoksena tai liittyminen kuntien omistaman Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkaaksi ja työterveyspalveluiden hankkiminen ns. in-house hankintana. Kuninkaantien työterveyden toiminta siirtyisi osaksi Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:ta, liikkeen luovutuksella. BDO Oy on saanut toimeksiannon Porvoon kaupungilta 8.11.2022 raportin laatimiseen Keski-Uudenmaan työterveys Oy:n työterveystoiminnasta ja osakearvosta.  Raportti ei ole julkinen.

 

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy on yhtiöjärjestyksensä mukaisesti voittoa tavoittelematon yritys, joka tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille omakustannushintaan. Yhtiön omistajina ovat Vihdin kunta, Tuusulan kunta, Nurmijärven kunta, Mäntsälän kunta, Lohjan kaupunki, Karkkilan kaupunki, perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Keusote. Yritys on perustettu vuonna 2017.

Hankkimalla yhtiön osakkeita kunta sitoutuu samalla yhtiön osakassopimukseen. Yhtiöllä on vastaanottopisteitä yhteensä 10 (Nurmijärvellä, Tuusulassa, Mäntsälässä, Karkkilassa, Vihdissä, Klaukkalassa, Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Lohjalla sekä Helsingissä).

 

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1.11.2022 päätettiin suunnatun osakeannin toteuttamisesta. Porvoon kaupungille tarjotaan mahdollisuutta merkitä 58 kappaletta yhtiön osakkeita hintaan 5.590 €/osake kokonaismerkintähinnan ollessa 324 220 €. Merkintäaika alkoi 1.12.2022 ja päättyy 31.3.2023. Osakkeiden maksuaika päättyy 6.4.2023. Tarjottu osakkeiden määrä sekä merkintähinta ovat määräytyneet samoin kuin muilla osakkailla. Kirjanpitoarvoilla laskien osakekohtainen substanssiarvo on Keski-Uudenmaan työterveyden arvioihin perustuen noin 2 700 €.  Osakkeiden merkintähinta ylittää tämän määrän.

 

Keski-Uudenmaan työterveys Oy:n henkilöasiakasmäärä oli 31.12.2021 yhteensä n. 16 500. Vuonna 2023 henkilöasiakasmäärä vähenee n. 800 henkilöllä. Työntekijöitä yhtiössä on yhteensä noin 50-60, ja lisäksi yhtiöllä on 20 ammatinharjoittajan kanssa sopimus.

 

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 6 955 989 € ja kauden tulos oli 248 742 €. Kyseessä oli yhtiön neljäs operatiivinen toimintavuosi. Vuosina 2018-2021 yhtiön liikevaihto on kehittynyt 2,3 miljoonasta eurosta 6,9 miljoonaan euroon. Myyntituotot ovat kasvaneet ennätysmäisesti ajalta 1-10/2022, 6 199 000 € ja tulos oli 231 000 €. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan n. 3 % vuonna 2023. Yhtiön kustannuksista merkittävimmän osan muodostavat palkkakustannukset ja ammatinharjoittajien palkkiot.

Keski-Uudenmaan työterveyden hinnastoon vuodelle 2023 on tulossa 3 % hinnankorotus työvoimakustannusten kasvun takia. Hinnasto on kuitenkin Kuninkaantien työterveyden hinnastoa hieman alhaisempi. Asiakkaiden kustannusten määrä muodostuu omistaja-asiakkaan työterveyshuollon toimintasuunnitelman sisällöstä, tehtyjen työpaikkaselvitysten määrästä sekä palvelujen käyttömäärästä. Kela 1 laskutuksen tavoitetaso on noin 50-60 %. Tavoite on raportin mukaan toteutunut.

Yhtiön omistus on jakaantunut laajalle, eikä yhdelläkään osakkaalla ole yksinkertaista enemmistöä, joten päätöksenteko yhtiössä edellyttää useamman osakkaan hyväksyntää. Porvoon ja myös muiden yhtiöön liittyneiden osakkaiden sidosyksikköaseman edellyttämää määräysvaltaa ei ole varmistettu osakassopimuksella. Asiaan liittyvä riski ei ole kuitenkaan olennainen, kun huomioidaan toteutunut käytäntö (kullakin osakkaalla hallituksen jäsenyys) sekä yhtiön toimiala ja tarkoitus (osakkaiden sidosyksikkö).

Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden henkilöstö siirtyisi liikkeen luovutuksella Keski-Uudenmaan työterveyteen. Työterveyshuollon siirtyminen Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:lle ei heikennä Porvoon kaupungin henkilöstön työterveyspalveluiden nykyistä tasoa. Keski-Uudenmaan työterveys Oy jatkaisi toistaiseksi Kuninkaantien työterveyden nykyisissä tiloissa. Keski-Uudenmaan työterveys on Kuninkaantien työterveyttä suurempi yksikkö ja samalla kustannustehokkaampi ja vähemmän haavoittuva esim.
henkilöstöresurssien ja osaamisen näkökulmasta. Omistajaohjaus takaa kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut. Lisäksi osakkeilla on taloudellinen arvo.

Kuninkaantien työterveyden johtokunnalta pyydetään lausuntoa Kuninkaantien työterveyden siirtymisestä osaksi Keski-Uudenmaan työterveys Oy:tä.
 

Toimitusjohtajan ehdotus:
Kuninkaantien työterveyden johtokunta antaa lausunnon tiedoksi Porvoon kaupunginhallitukselle.
 

Pykälä tarkistetaan heti.

 

Päätös:
Kuninkaantien työterveyden johtokunta antoi lausunnon tiedoksi Porvoon kaupunginhallitukselle.

Pykälä tarkistettiin heti.