Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta
Pöytäkirja 01.03.2023/Pykälä 6 

Hamarin paineviemärin uusiminen, urakoitsijan valinta

 

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 01.03.2023 § 6  

403/02.08.00/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

Työpäälliikkö Peter Ekstam, puh 0400 848 367

 

Hamarin paineviemäri on toinen Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolle johtavista pääviemärilinjoista. Se on 3,1 km pitkä ja rakennettu vuonna 1974. Paineviemärissä on tapahtunut useita vuotoja viime vuosina ja linjan on todettu olevan teknisen käyttöikänsä päässä. Saneerauksen suunnittelu aloitettiin esisuunnitteluvaiheella, joka valmistui toukokuussa 2019. Esisuunnitelman pohjalta laadittiin yleissuunnitelma, joka valmistui huhtikuussa 2020. Suunnittelua jatkettiin toteutussuunnittelulla, joka valmistui kesäkuussa 2021. Suunnitelmat laati Ramboll Finland Oy. Suurin osa maaosuuksista rakennettiin Porvoon veden omana työnä valmiiksi vuonna 2022. Hamarin paineviemärin loppuosan toteutus sisältyy Porvoon veden vuosien 2023 ja 2024 työohjelmiin.

 

Rakennusurakan hankinnasta järjestettiin markkinakartoitus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisia urakasta kiinnostuneita urakoitsijoita sekä kerätä tietoa urakan kilpailutuksen mahdollisimman laadukkaaseen toteutukseen. Osallistumispyyntö markkinakartoitukseen oli julkaistuna Hilmassa 24.10.-15.11.2022 ja siihen osallistui kuusi urakoitsijaa. Yksi urakoitsijoista ei ollut halukas toimimaan pääurakoitsijana. Tarjouspyyntö rakennusurakasta päätettiin lähettää suoraan viidelle muulle markkinakartoitukseen osallistuneelle urakoitsijalle, koska he vaikuttivat referenssiensä puolesta soveltuvilta toimimaan urakan toteuttajina. Viiden urakoitsijan arveltiin olevan riittävän suuri mahdollinen tarjoajamäärä kilpailun toteutumiseksi. Tarjouspyyntö lähetettiin 13.1.2023 ja valintaperusteeksi ilmoitettiin halvin hinta.

 

Hankintaan sisältyy kooltaan 560 mm paineviemärin rakentamista 3,4 kilometriä Hamarista Hermanninsaareen. Pääosa rakennettavasta linjasta asennetaan merenpohjaan. Urakkaan sisältyy myös paineviemärin uusiminen Haikkoo III -pumppaamon ja Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon välillä.

 

Määräaikaan 10.2.2023 mennessä saatiin tarjoukset kolmelta urakoitsijalta. Saaduista tarjouksista kaksi täyttivät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.

Tarjousvertailu on esitetty liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Tarjoushinnaltaan edullisimman tarjouksen antoi Vesihaka Oy urakkahintaan 2 026 000 euroa (alv 0 %). Tarjouksen urakkahinta on Porvoon veden vuoden 2023 talousarvion mukaista arviota edullisempi.

 

 

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

Johtokunta päättää, että Hamarin paineviemärin saneerauksen rakennusurakka tilataan Vesihaka Oy:ltä hintaan 2 026 000 euroa. Tämä päätös ei luo sopimussuhdetta tilaajan ja tarjoajan välille, vaan sopimus syntyy vasta, kun kirjallinen sopimus on allekirjoitettu.

 

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös:
Johtokunta päätti, että Hamarin paineviemärin saneerauksen rakennusurakka tilataan Vesihaka Oy:ltä hintaan 2 026 000 euroa. Tämä päätös ei luo sopimussuhdetta tilaajan ja tarjoajan välille, vaan sopimus syntyy vasta, kun kirjallinen sopimus on allekirjoitettu.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.