Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta
Pöytäkirja 01.03.2023/Pykälä 5 

Puhdistamolietteen hyödyntäminen 2024-2028

 

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 01.03.2023 § 5  

1023/02.08.00/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

Toimitusjohtaja Elina Antila, puh 040 489 9593

 

Porvoon veden johtokunta on päättänyt 20.06.2022/§ 29 liittymisestä Uudenmaan alueen hankintarenkaaseen jätevesilietteiden ja biojätteiden hyödyntämiseksi. Samalla johtokunta päätti valtuuttaa Rosk'n Roll Oy Ab:n tekemään muodolliset hankintapäätökset hankintarenkaan perustamissopimuksen mukaisesti.

 

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 21.11.2022 EU:n virallisen lehden S-osassa (ilmoituksen numero 2022/S 224-644351).  Hankintarengas toimitti lopullisen rajoitetun menettelyn tarjouspyynnön 31.1.2023 Envor Group Oy:lle, Gasum Oy:lle sekä LABIO Oy:lle.  Hankintarengas tarkasti määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset - mukaan lukien tarjottavan palvelun laatuun liittyvät tarjoajan selvitykset.  Tarkastuksen ja vaadituista selvityksistä saadun näytön perusteella kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt pakolliset vaatimukset ja ne olivat tarjouspyynnön mukaisia sekä täyttivät asetetut vähimmäisvaatimukset.  Tarjouspyynnön mukaisesti valintaperusteena oli halvin hinta. Tarjouskilpailun voittaja on Gasum Oy, jonka kanssa kukin hankintayksikkö tekee hankintasopimukset.

 

Hankintapäätös perustuu lietteen hyödyntämisen tarjoushintaan 39,98 €/tonni. Hinta käsittää lietteen noudon jätevedenpuhdistamolta sekä lietteen käsittelyn ja edelleen lopputuotteen toimittamisen hyötykäyttöön.  Jätevesilietteet käsitellään Gasumin biokaasulaitoksilla Turussa, Riihimäellä tai Huittisissa. Käsittelymaksu sidotaan joulukuun 2022 kokonaisindeksiin, joka koostuu yhdeltä viidesosalta (1/5) Tilastokeskuksen ylläpitämästä kuorma-autoliikenteen kustannusindeksistä ja neljältä viidesosalta (4/5) Tilastokeskuksen ylläpitämästä Teollisuuden tuottajahintaindeksistä.

 

Sopimus lietteen hyödyntämisestä on voimassa 2024-2028 ja hankintarenkaalla on mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella vuodella eli vuoden 2030 loppuun saakka.

 

 

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

Johtokunta merkitsee tiedoksi selvityksen jätevesilietteen hyödyntämisen kilpailuttamisesta ja hankintapäätöksestä.

 

Päätös:
Johtokunta merkitsi tiedoksi selvityksen jätevesilietteen hyödyntämisen kilpailuttamisesta ja hankintapäätöksestä.