Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta
Pöytäkirja 01.03.2023/Pykälä 4


Tilinpäätös 2022

 

Liikelaitos Porvoon veden tilinpäätös 2022

 

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 01.03.2023 § 4  

309/02.02.02/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

Tj Elina Antila, puh 040 489 9593, apulaisjohtaja Mats Blomberg, puh 040 5599724

 

Liikelaitos Porvoon veden tilinpäätös on laadittu Kirjanpitolautakunnan, vesihuoltolain ja kaupungin säännösten ja ohjeiden mukaisesti.

 

Vuoden toiminta poikkesi normaalista johtuen Venäjän hyökkäyssodan sekä koronaepidemian edelleen aiheuttamista haasteista markkinoilla. Laitteiden, kemikaalien, osien sekä palvelujen ja urakoiden hintataso nousi merkittävästi ja myös toimitusajat osin pitenivät ja niihin liittyi epävarmuutta.  Loppuvuoden energiakriisin takia kuluttajat alkoivat vähentää myös lämpimän vedenkäyttöä energialaskujensa minimoimiseksi, mikä näkyi veden- ja jäteveden myyntituloissa parin prosentin laskuna. Liikevaihto oli kuitenkin kokonaisuutena vain 0,7 % alle budjetin, koska etukäteen osattiin varautua siihen, että vedenkulutus ei viime vuosina ole kasvanut merkittävästi, vaikka asukasmäärä hieman kasvaisikin. Budjetissa oli arvioitu, että asukasmäärä kasvaa kaavoituksessa arvioidusti (1 %), mutta Porvoon väestönkasvu jäi hieman alle arvioidun (0,2 %). Myös yhteenlasketut käyttökustannukset olivat budjetoidulla tasolla.

 

Laitos- ja verkostohankkeet etenivät pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti sekä taloudellisesti että aikataulullisesti. Investointitaso ja lisälainanotto jäi budjetoitua alhaisemmaksi Saksalan laitoksen laajennuksen ja siihen liittyvien vesijohtojen rakentamisen osalta, koska aloitus siirtyi muutamalla kuukaudella eteenpäin. Hankkeen toteutus on edennyt suunnitellusti. Laitosurakan edetessä ei ole ainakaan toistaiseksi havaittu viivästyksiä ja materiaalien tai osien saatavuudessa ei ole ollut ongelmia eikä viivästyksiä.

Toimintavuoden tärkeimmät tapahtumat ja taloudelliset seikat on esitelty tilinpäätöksen toimintakertomusosassa.

 

Kuntalain 120 §:n mukaan johtokunnan on tehtävä esitys tilivuoden tuloksen käsittelystä. Tilivuoden ylijäämä 2 542 484,61 euroa esitetään kirjattavaksi tulostilille Liikelaitos Porvoon veden taseeseen osana omaa pääomaa.

 

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

Johtokunta esittää, että tilivuoden 2022 ylijäämä 2 542 484,61 euroa kirjataan tulostilille Liikelaitos Porvoon veden taseeseen osana omaa pääomaa.

Johtokunta allekirjoittaa Liikelaitos Porvoon veden vuoden 2022 erillistilinpäätöksen, ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdisteltäväksi Porvoon kaupungin tilinpäätökseen

Tämä pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös:
Johtokunta päätti esittää, että tilivuoden 2022 ylijäämä 2 542 484,61 euroa kirjataan tulostilille Liikelaitos Porvoon veden taseeseen osana omaa pääomaa.

Johtokunta päätti allekirjoittaa Liikelaitos Porvoon veden vuoden 2022 erillistilinpäätöksen, ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdisteltäväksi Porvoon kaupungin tilinpäätökseen

Tämä pykälä tarkastettiin heti.