Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Miljöhälsosektionen
Pöytäkirja 26.01.2023/Pykälä 4


 

Sipoon Humus Oy:s besvär över beslutet om marktäkts- och miljötillstånd för stenbrytning och -krossning i Sibbo, bemötande till Vasa förvaltningsdomstol

 

Miljöhälsosektionen 26.01.2023 § 4  

145/11.05.02.00/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter

hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth

fornamn.efternamn@borga.fi

 

Vasa förvaltningsdomstol ger Sibbo kommuns hälsoskydds-myndighet tillfälle att ge ett bemötande med anledning av att Sipoon humus anfört besvär över Sibbo kommuns byggnads- och miljö-utskotts beslut 2.9.2022 om beviljande av marktäkts- och miljö-tillstånd för stenbrytning och -krossning i Sibbo. Tillståndet söktes av Sipoon Humus Oy. Bemötandet bör senast 31.1.2023 sändas till förvaltningsdomstolen till adressen vaasa.hao@oikeus.fi. Ärendets diarienummer är 1161/2022.

 

I besvärsskriften yrkar Sipoon Humus på att miljötillståndets tillståndsvillkor 1 ska strykas. Tillståndsvillkor 1, som enligt sökanden ska strykas, lyder så här (översättning):

"Sipoon Humus Oy har 30.9.2019 anhängiggjort ett tillsynskrav som gäller efterbehandling av landskapet enligt marktäktstillståndet för NCC Industry Oy, som tidigare hade verksamhet i området. Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo hade i föregående paragraf vid samma möte behandlat tillsynskravet och gett ett överklagbart beslut om tillsynskravet. Ingen verksamhet får inledas i de delar av området som berörs av tillsynskravet innan beslutet (eller ett avgörande) om tillsynskravet har vunnit laga kraft.

 

En verksamhet får inledas, när de beslut som meddelats (eller fattats) med anledning av NCC Roads Oy:s (nuvarande NCC Industry Oy) anhängiga ansökningar om att miljötillstånden upphör att gälla har vunnit laga kraft."

 

Sipoon Humus Oy anser att tillståndsvillkoret saknar laga grund och orsakar en oskälig fördröjning av inledandet av verksamheten.

 

Sipoon Humus Oy kräver också att byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun ersätter de rättegångskostnader som orsakas av behandlingen av ärendet.

 

 

Miljöhälsovårdschefen

 

Miljöhälsosektionen beslutar att inte ge ett utlåtande i ärendet.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut:
Förslaget godkändes.
_______

Paragrafen justerades genast.