Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Regionala räddningsnämnden i Östra Nyland
Pöytäkirja 20.12.2022/Pykälä 41


 

Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut

 

Regionala räddningsnämnden i Östra Nyland 20.12.2022 § 41  

  

 

Följande tjänsteinnehavare har sänt sina beslut:

 

 

Räddningsdirektör:

 

PJ 61 §, 4.10.2022, Utnämning till yngre släckningsman

PJ 62 §, 10.10.2022, Utnämning till yngre släckningsman

PJ 63 §, 28.10.2022, Val av brandmästare

PJ 64 §, 28.10.2022, Beviljande av akutvårdares tillägg enligt bedömning av arbetets svårighetsgrad (TVA)

PJ 65 §, 28.10.2022, Slopande av akutvårdares tillägg enligt bedömning av arbetets svårighetsgrad (TVA)

PJ 66 §, 28.10.2022, Beviljande av akutvårdares tillägg enligt bedömning av arbetets svårighetsgrad (TVA)

PJ 67 §, 31.10.2022, Avslutande av anställningsförhållande för släckningsman i bisyssla

PJ 68 §, 1.11.2022, Val av lägescentralsjourhavande till ordinarie anställningsförhållande

PJ 69 §, 2.11.2022, Val av brandman

PJ 70 §, 3.11.2022, Beviljande av personligt tillägg

PJ 71 §, 3.11.2022, Beviljande av personligt tillägg

PJ 72 §, 16.11.2022, Chefsberedskap enligt lokalt avtal

PJ 73 §, 17.11.2022, Utnämning av Linnea Grünn till akutvårdare på vårdnivå

PJ 74 §, 17.11.2022, Utnämning av Esmeralda Johansson till akutvårdare på vårdnivå

PJ 75 §, 17.11.2022, Utnämning av Erik Kauno till akutvårdare på vårdnivå

PJ 76 §, 17.11.2022, Utnämning av Mika Ryhänen till akutvårdare på vårdnivå

PJ 77 §, 17.11.2022, Beviljande av personliga tillägg inom den prehospitala akutsjukvården

PJ 78 §, 17.11.2022, Beviljande av personliga tillägg inom den prehospitala akutsjukvården

PJ 79 §, 17.11.2022, Beviljande av personliga tillägg inom den prehospitala akutsjukvården

PJ 80 §, 17.11.2022, Beviljande av personliga tillägg inom den prehospitala akutsjukvården

PJ 81 §, 17.11.2022, Beviljande av personliga tillägg inom den prehospitala akutsjukvården

PJ 82 §, 17.11.2022, Beviljande av personliga tillägg inom den prehospitala akutsjukvården

PJ 83 §, 21.11.2022, Löneharmonisering för brandmän, överbrandmän och brandförmän

PJ 84 §, 21.11.2022, Engångsersättning till räddningsmanskap enligt lokala förhandlingar

PJ 85 §, 22.11.2022, Uppsägning från förmanspoolen

PJ 86 §, 22.11.2022, Utnämning till akutvårdschef

PJ 87 §, 22.11.2022, Uppdatering av räddningsverkets verksamhetsdirektiv 2022

PJ 88 §, 24.11.2022, Utnämning till förmanspoolen

PJ 89 §, 24.11.2022, Uppsägning från halvordinarie brandkår

PJ 90 §, 24.11.2022, Utnämning till vik. brandingenjör

PJ 91 §, 24.11.2022, Utnämning till vik. brandingenjör

PJ 92 §, 29.11.2022, Utnämning till äldre släckningsman

PJ 93 §, 29.11.2022, Utnämning till yngre släckningsman

PJ 94 §, 29.11.2022, Utnämning till praktikant släckningsman

PJ 95 §, 2.12.2022, Val av tf. brandinspektör

PJ 96 §, 2.12.2022, Val av tf. brandinspektör

PJ 97 §, 2.12.2022, Val av tf. brandingenjör

PJ 98 §, 7.12.2022, Utnämning till yngre släckningsman

PJ 99 §, 7.12.2022, Val av akutvårdare på grundnivå

PJ 100 §, 7.12.2022, Val av akutvårdare på grundnivå

PJ 101 §, 12.12.2022, Utnämning till gruppledare

 

 

Räddningschef:

 

MK 2 §, 3.11.2022, Upphandling av tvättmaskin för tryckluftsandningsapparater

 

 

Ordförande:

Regionala räddningsnämnden i Östra Nyland antecknar besluten för kännedom samt meddelar tjänsteinnehavarna att nämnden inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.

 

 Beslut:

 Regionala räddningsnämnden i Östra Nyland antecknar beslöt för kännedom samt meddelar tjänsteinnehavarna att nämnden inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.