Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 20.12.2022/Pykälä 41


Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen

 

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta 20.12.2022 § 41  

    

 

 Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätöksensä:

 

 

Pelastusjohtaja:

 

PJ 61 §, 4.10.2022, Nuoremmaksi sammutusmieheksi nimittäminen

PJ 62, 10.10.2022, Nuoremmaksi sammutusmieheksi nimittäminen

PJ 63 §, 28.10.2022, Palomestarin virkavalinta

PJ 64 §, 28.10.2022, Ensihoitajan TVA-lisän myöntäminen

PJ 65 §, 28.10.2022, Ensihoitajien TVA-lisien poistaminen

PJ 66 §, 28.10.2022, Ensihoitajan TVA-lisän myöntäminen

PJ 67 §, 31.10.2022, Sivutoimisen sammutusmiehen työsuhteen päättäminen

PJ 68 §, 1.11.2022, Tilannekeskuspäivystäjän valinta vakituiseen palvelussuhteeseen

PJ 69 §, 2.11.2022, Palomiehen virkavalinta

PJ 70 §, 3.11.2022, Henkilökohtaisen lisän myöntäminen

PJ 71 §, 3.11.2022, Henkilökohtaisen lisän myöntäminen

PJ 72 §, 16.11.2022, Päällikkövarallaolo paikallisen sopimuksen mukaisesti

PJ 73 §, 17.11.2022, Linnea Grünnin nimittäminen hoitotason ensihoitajaksi

PJ 74 §, 17.11.2022, Esmeralda Johanssonin nimittäminen hoitotason ensihoitajaksi

PJ 75 §, 17.11.2022, Erik Kaunon nimittäminen hoitotason ensihoitajaksi

PJ 76 §, 17.11.2022, Mika Ryhäsen nimittäminen hoitotason ensihoitajaksi

PJ 77 §, 17.11.2022, Henkilökohtaisten lisien myöntäminen ensihoidossa

PJ 78 §, 17.11.2022, Henkilökohtaisten lisien myöntäminen ensihoidossa

PJ 79 §, 17.11.2022, Henkilökohtaisten lisien myöntäminen ensihoidossa

PJ 80 §, 17.11.2022, Henkilökohtaisten lisien myöntäminen ensihoidossa

PJ 81 §, 17.11.2022, Henkilökohtaisten lisien myöntäminen ensihoidossa

PJ 82 §, 17.11.2022, Henkilökohtaisten lisien myöntäminen ensihoidossa

PJ 83 §, 21.11.2022, Palomiesten, ylipalomiesten ja paloesimiesten palkkojen harmonisointi

PJ 84 §, 21.11.2022, Paikallisneuvotteluiden mukainen kertakorvaus pelastajille

PJ 85 §, 22.11.2022, Esimiespoolista irtisanoutuminen

PJ 86 §, 22.11.2022, Ensihoitoesimieheksi nimittäminen

PJ 87 §, 22.11.2022, Pelastuslaitoksen toimintaohjeen päivitys 2022

PJ 88 §, 24.11.2022, Nimitys esimiespooliin

PJ 89 §, 24.11.2022, Irtisanoutuminen sivutoimisesta palokunnasta

PJ 90 §, 24.11.2022, Vs paloinsinööriksi nimittäminen

PJ 91 §, 24.11.2022, Vs paloinsinööriksi nimittäminen

PJ 92 §, 29.11.2022, Vanhemmaksi sammutusmieheksi nimittäminen

PJ 93 §, 29.11.2022, Nuoremmaksi sammutusmieheksi nimittäminen

PJ 94 §, 29.11.2022, Sammutusmiesharjoittelijaksi nimittäminen

PJ 95 §, 2.12.2022, Palotarkastajan määräaikaiseen virkaan nimittäminen

PJ 96 §, 2.12.2022, Palotarkastajan määräaikaiseen virkaan nimittäminen

PJ 97 §, 2.12.2022, Paloinsinöörin määräaikaiseen virkaan nimittäminen

PJ 98 §, 7.12.2022, Nimitys nuoremmaksi sammutusmieheksi

PJ 99 §, 7.12.2022, Valinta perustason ensihoitajan tehtävään

PJ 100 §, 7.12.2022, Valinta perustason ensihoitajan tehtävään

PJ 101 §, 12.12,2022, Ryhmänjohtajaksi nimittäminen

 

Pelastuspäällikkö:

 

MK 2 §, 3.11.2022, Paineilmahengityslaitteiden pesukoneen hankinta

 

 

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakuntamerkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, että lautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

 

Päätös:

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta merkitsi päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, että lautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.