Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 413


 

Toimielinten valinta

 

Kaupunginhallitus 07.12.2022 § 413  

3268/00.00.01.00/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

Hallintojohtaja Roope Lenkkeri

 

Porvoon kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.6.2022 § 51, että Porvoon 1.1.2023 toimintansa aloittavaan organisaatioon kuuluu uusina toimieliminä elinkeinolautakunta ja konsernijaosto. Lisäksi nykyinen sivistyslautakunta jatkaa toimintaansa kasvun ja oppimisen lautakunnan nimellä siten, että lautakunnan vastuualue pysyy pääosin samana lukuun ottamatta eloinvoimalautakunnan vastuulle siirtyviä vapaa-aika ja kulttuuripalveluita. Rakennus- ja ympäristölautakunnan nimi muutetaan lupa- ja valvontalautakunnaksi.

 

Toimielinten kokoonpano määräytyy hyväksyttävän hallintosäännön perusteella. Kaupunginjohtajan tekemään esitykseen uudeksi hallintosäännöksi, joka osaltaan pohjautuu valtuustoryhmiltä tulleeseen palautteeseen, sisältyy määräys, että elinvoimalautakuntaan kuuluu muiden lautakuntien tavoin 11 jäsentä ja konsernijaostoon 5 jäsentä.

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee elinvoimalautakuntaan ja konsernijaostoon jäsenet valtuuston hyväksymän hallintosäännön mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus esittää lisäksi, että valtuusto toteaa sivistyslautakunnan jäsenten toimivan 1.1.2023 alkaen kasvun ja oppimisen lautakunnan jäseninä ja että valtuusto selvyyden vuoksi toteaa rakennus- ja ympäristölautakunnan nimen muuttuneen lupa- ja valvontalautakunnaksi.

Päätös tarkastetaan heti.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee elinvoimalautakuntaan ja konsernijaostoon jäsenet valtuuston hyväksymän hallintosäännön mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi esittää, että valtuusto toteaa sivistyslautakunnan jäsenten toimivan 1.1.2023 alkaen kasvun ja oppimisen lautakunnan jäseninä ja että valtuusto selvyyden vuoksi toteaa rakennus- ja ympäristölautakunnan nimen muuttuneen lupa- ja valvontalautakunnaksi.

Päätös tarkastettiin heti.