Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Borgå social- och hälsovårdsnämnd
Pöytäkirja 21.12.2022/Pykälä 105 

Svar på begäran om omprövning av social- och hälsovårdsdirektörens beslut 321/2022

 

Borgå social- och hälsovårdsnämnd 21.12.2022 § 105  

3301/01.02.00.00/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

förvaltningschef Salla Paavilainen, salla.paavilainen(at)borga.fi

 

Sjukskötaren Maria Acquah (arbetstagare) begärde 12.12.2022 omprövning av social- och hälsovårdsdirektörens beslut 321/2022. Beslutet hade meddelats 29.11.2022. I sin begäran om omprövning yrkar arbetstagaren på att ett uppgiftsbaserat tillägg på 150 euro för tilläggsutbildning och därmed tillförda nya uppgifter bör ingå också i lönen för biträdande avdelningsskötare.

 

Lönerna för vårdarbete vid Borgå stad har fastställts enligt ett system för bedömning av arbetskraven i vårdarbete (TVA). Enligt TVA-systemet för vårdarbete är sjukskötarens lön 2700,86 euro, och om personen genomgått en utbildning som omfattar minst 30 studiepoäng och personen utnyttjar de genom denna utbildning erhållna färdigheterna i sitt arbete, kan arbetstagaren få en förhöjning av den uppgiftsrelaterad lönen med 155,03 euro, så att den uppgiftsrelaterad lönen blir 2855,69 euro i månaden. Den uppgiftsrelaterade lönen för biträdande avdelningsskötare är 2907,35 euro i månaden. I TVA-systemet ingår inte en höjning av lönen för biträdande avdelningsskötare på grund av tilläggsutbildning eller tilläggsuppgifter.

 

TVA-systemet för vårdarbete har godkänts av stadens TVA-grupp. Biträdande avdelningsskötarens lön är förenlig med TVA-systemet. Det finna inga grunder för en ändring av lönen.

 

Bilagor

Yrkan på rättelse

Tjänsteinnehavarbeslut § 321/2022

 

Servicedirektör, vuxentjänster

Svaret ovan ges på begäran om omprövning. Social- och hälsovårdsdirektörens beslut 321/2022 består. Begäran om omprövning avslås.

 

 

Beslut
Social- och hälsovårdsnämnden beslutade att svaret ovan ges på begäran om omprövning. Social- och hälsovårdsdirektörens beslut 321/2022 består. Begäran om omprövning avslås.

Jenna Perokorpi, Jan Nyström och Jussi Taulo lämnade in avvikande åsikt om beslutet i protokollet.