Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Borgå social- och hälsovårdsnämnd
Pöytäkirja 21.12.2022/Pykälä 104


 

Det ekonomiska läget, oktober-november 2022

 

Borgå social- och hälsovårdsnämnd 21.12.2022 § 104  

3542/02.02.02/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

förvaltningschef Salla Paavilainen, salla.paavilainen(at)borga.fi

controller Sari Klenberg, sari.klenberg(at)borga.fi

 

 

Social- och hälsovårdssektorn

I samband med den tredje delårsrapporten beviljades social- och hälsovårdssektorn ett tilläggsanslag på sex miljoner euro i budgeten för år 2022. Av tilläggsanslaget riktades 4,7 miljoner euro till specialiserad sjukvård, resten 1,3 miljoner till en ökad kommunandel av arbetsmarknadsstödet samt till äldreomsorg och handikappservice.

 

Anmälningar om prisförhöjningar i avtalen på grund av inflationen har mottagits för i år och för nästa år. Inflationen syns i priserna på varor som upphandlas men har ingen betydande effekt på budgetutfallet för hela social- och hälsovårdssektorn på detta års sida.

 

Staten har meddelat att den ersätter kommunens alla av coronaviruset orsakade kostnader i år. De ersättningar som väntas från staten är alltså cirka fyra miljoner euro. Coronaviruset har orsakat kostnader i synnerhet inom tjänster för vuxna bl.a. för köp av vaccinations- och testningstjänster från utomstående parter. Därtill har utomstående arbetskraft använts för att lätta på köerna till hälsostationen.

 

Social- och hälsovårdssektorns verksamhetskostnader i slutet av november var cirka 176,3 miljoner euro. Summan är 91,1 procent av sektorns ändrade budget.

 

Verksamhetsintäkterna under samma period var 13,6 miljoner euro, dvs. 91,2 % av budgeten.

 

Verksamhetsbidraget i slutet av november var -162,6 miljoner euro, dvs. 91,1 % av den ändrade budgeten.

 

Enligt prognosen kommer social- och hälsovårdssektorns ledning att hållas inom den ändrade budgeten, när statsunderstöden för projekten utbetalas till staden.

 

Enligt prognosen kommer också barn- och familjetjänsterna att hållas inom den ändrade budgeten, och specifikt kommer personalutgifterna att underskrida budgeten på grund av det utmanande rekryteringsläget, som gör att man inte lyckats få personal till alla lediga poster.

 

Enligt prognosen kommer tjänster för vuxna att hållas inom den ändrade budgeten.

 

Enligt prognosen kommer äldreomsorg och funktionshinderservice att hållas inom den ändrade budgeten.

 

Utgående från situationen i slutet av november väntas social- och hälsovårdssektorn som helhet att hållas inom budgeten. Till anställda som hör till social- och hälsovårdsavtalet och arbetar med corona betalas en engångsersättning på 600 euro i mars 2023. Kostnaderna för denna engångsersättning skrivs in i bokslutet för år 2022 och inverkar ännu i efterhand på social- och hälsovårdssektorns slutgiltiga bokslut.

 

Bilaga:

Social- och hälsovårdssektorn 11/2022 ekonomi

 

 

tf. social- och hälsovårdsdirektören

Social- och hälsovårdsnämnden antecknar det ekonomiska läget för kännedom.

 

 

Beslut
Social- och hälsovårdsnämnden antecknade enhälligt det ekonomiska läget för kännedom.