Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 381


Kartta_Opistokuja 1

 

Asuintonttien varaaminen Opistokuja 1

 

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 381  

1153/10.00.02.04/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

tonttipäällikkö Pekka Söyrilä, pekka.soyrila@porvoo.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksissaan 21.1.2020 § 4 ja 26.10.2021 § 159 myöntää Collect Group Construction Oy:lle ja Aktorus Asunnot Oy:lle suunnitteluvarauksen laadittavana olleen Opistokuja 1 - nimisen asemakaavan alueelle. Opistokuja 1 (AK 544) asemakaava hyväksyttiin valtuustossa 26.1.2022 ja se on astunut voimaan.

 

Porvoon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.6.2022 § 211, että Porvoon kaupunki varaa Aktorus Asunnot Oy:lle Opistokuja 1 (AK 544) asemakaavan mukaiset tontit 1 ja 2.   Ko. päätös on voimassa 8 kuukautta, sen saatua lainvoiman eli päätös on voimassa maaliskuun puoliväliin saakka.

 

Varaaja on neuvotellut varauksesta luopumisesta FH Invest Oy:n kanssa. Varaaja voi luopa varauksesta, kun kaupunki on tehnyt päätökset, että tontit voidaan varata FH Invest Oy:lle.

 

Kaava-alue sijaitsee lähellä Porvoon keskustaa, kaupunginosassa 22 (Näsi), Gammelbackantien varrella, Opistokujan ja Peippolantien välissä. Kaavan luoteiseen osaan on osoitettu kerrostalokortteli (419). Korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 9 500 k-m2. Kortteli on kerrostalovaltainen ja rakennusten ilme kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen. Alueelle on mahdollista toteuttaa enimmillään neljä (4) kuusikerroksista (VI) ja kolme (3) viisikerroksista (V) asuinkerrostaloa. Kortteli 419 on asemakaavan mukaan osoitettu kerrostalojen korttelialueeksi (AK). Korttelissa on neljä tonttia. Tontilla 1 saa rakentaa kolme kerrostaloa (1270 k-m2 V kerrosta, 1410 k-m2 VI kerrosta ja 1410 k-m2  VI kerrosta), tontille 2 kaksi kerrostaloa (1410 k-m2  VI kerrosta ja 1270 k-m2 V kerrosta), tontille kolme saa rakentaa 1410 k-m2  suuruisen VI- kerroksisen kerrostalon ja tontille neljä 1320 k-m2:n suuruisen V- kerroksisen kerrostalon. Pysäköintipaikat on osoitettu tonteille.

 

Porvoon kaupunki ja FH Invest Oy ovat neuvotelleet tonttien varaamisesta. Neuvottelujen perusteella tontit 1 ja 2 voidaan varata ns. kovan rahan kohteina ja tontit 3 ja 4 ara-kohteina. FH Invest Oy haluaisi varata aluksi tontit 1 ja 2.

 

Kiinteistötaito Peltola Oy:n 15.11.2021 päivätyn arvion mukaan korttelin 419 AK- tonttien rakennusoikeuden markkina-arvo on 335 euroa / k-m2. Tontin 1 käypä markkina -arvo on 1 370 150 euroa ja tontin kaksi 897 800 euroa.

 

Porvoon kaupungin yleisten tontinluovutusehtojen mukaan kerrostalotontin varaajalta peritään varausmaksuna tonttikohtaisesti 6000 euroa, joka hyvitetään kaupantekotilaisuudessa tai ensimmäisen vuokranmaksun yhteydessä, mikäli tonttia ei luovuteta varausmaksu jää kaupungille. Tonttivaraus on voimassa päätöksestä 8 kuukautta.

 

Tonttien luovutuksesta päätetään myöhemmin, mikäli osapuolet niin sopivat. Luovutuspäätös voidaan tehdä myös perustettavan /perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

Liite

kartta tonteista

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että Porvoon kaupunki varaa FH Invest Oy:lle Opistokuja 1 (AK 544) nimisen asemakaavan mukaiset tontit 1 ja 2.
                                                                
Tämä varauspäätös astuu voimaan, kun Porvoon kaupunki on saanut kirjallisen ilmoituksen Aktorus Asunnot Oy:ltä, jolla se luopuu varauksestaan ja kun tämä päätös on saanut lainvoiman, jonka jälkeen varaus on voimassa 8 kuukautta. Kaupunki perii varausmaksuna 12 000 euroa tämän päätöksen saatua lainvoiman.   

Kaupunginhallitus valtuuttaa tonttipäällikön tekemään päätökset Opistokuja 1 asemakaavan tonttien luovutuksista.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki varaa FH Invest Oy:lle Opistokuja 1 (AK 544) nimisen asemakaavan mukaiset tontit 1 ja 2.
                                                                
Tämä varauspäätös astuu voimaan, kun Porvoon kaupunki on saanut kirjallisen ilmoituksen Aktorus Asunnot Oy:ltä, jolla se luopuu varauksestaan ja kun tämä päätös on saanut lainvoiman, jonka jälkeen varaus on voimassa 8 kuukautta. Kaupunki perii varausmaksuna 12 000 euroa tämän päätöksen saatua lainvoiman.   

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valtuuttaa tonttipäällikön tekemään päätökset Opistokuja 1 asemakaavan tonttien luovutuksista.