Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 172


 

Ny avgiftsgrund för musikinstitutets avtalskommuner för konstfostran inom småbarnspedagogiken

 

Bildningsnämnden 15.12.2022 § 172  

3336/02.05.00.00/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Felix von Willebrand, rektor vid konstläroanstalten, fornamn.efternamn@porvoo.fi.

 

Musikinstitutet har under flera års tid i Borgå, Lovisa och Borgnäs genomfört ett pilotförsök där man tillsammans med småbarnspedagogiken och daghemmen erbjuder konstfostran (musik och dans) huvudsakligen till barn i åldern 3-5 år under vårddagen. I pilotförsöket har också deltagit barn från förskolegrupper och barn under 3 år. För tillfället har över 1 900 barn från ovan nämnda kommuner tagit del av tjänsterna.

   

Konstfostran har finansierats med en ökande kalkylmässig statsandel och under sex års tid med understöd av Aktiastiftelsen. 

 

Efterfrågan på konstfostran (musik och dans) som ordnas i samband med småbarnspedagogiken håller på att växa i musikinstitutets avtalskommuner. I en del av kommunerna ordnar musikinstitutet fortfarande musiklekskola för barn under skolåldern som avgiftsbelagd för familjerna.

 

Inrättandet av en ny kommunavgift ökar jämlikheten mellan musikinstitutets avtalskommuner när det gäller fakturering och avtal. Verksamheten och tjänsterna blir etablerade i Borgå, Lovisa och Borgnäs. Mäntsälä, Pukkila och Lappträsk anmäler sig till verksamheten. Tjänsten inleds som ett försök i dessa kommuner 1.1.2023 och som avgiftsbelagd tjänst 1.8.2023.

 

Den nya avgiften baserar sig på grupper. Då avgiften fastställs används det föregående kalenderårets grunder och uppgifter:

  • Priset för en undervisningstimme som fastställts för läroanstalten av Utbildningsstyrelsen minskat med fastighets- och hyreskostnader, eftersom tjänsten ordnas i daghemmen under vårddagen (92 €/undervisningstimmens pris - 12 €/fastighetskostnadernas andel)
  • antal grupper under det föregående året totalt (143 grupper år 2022)
  • årstimmar som använts för tjänsten (totalt 4 725 undervisningstimmar år 2022)
  • kostnaderna för att ordna tjänsten totalt (378 000 euro år 2022)
  • statsandel (kalkylmässig 226 125 euro år 2022)
  • nettoutgifter 151 875 euro
  • gruppspecifik kommunavgift för tjänsten under hela läsåret 1 062,06 euro.

?      undervisningens omfattning 30 veckor, avgift 35,40 euro/timme

?      undervisningens omfattning 35 veckor, avgift 30,34 euro/timme

 

Ärendet har presenterats på möten mellan musikinstitutet och avtalskommunernas bildningsdirektörer under 2022. Avtalskommunerna beslutar själva om sitt deltagande i verksamheten inom ramen för sina egna anslag.

 

Bildningsdirektör

Bildningsnämnden godkänner den nya avgiftsgrunden för musikinstitutets avtalskommuner enligt ovan beskrivna grunder och belopp.
Avgiften träder i kraft 1.1.2023.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Bildningsnämnden godkände den nya avgiftsgrunden för musikinstitutets avtalskommuner enligt ovan beskrivna grunder och belopp.
Avgiften träder i kraft 1.1.2023.

Paragrafen justerades genast.