Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 177


1 Viranhaltijapäätös-Tjänsteinnehavarbeslut

 

Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut

 

Bildningsnämnden 15.12.2022 § 177  

  

 

Följande tjänsteinnehavare har sänt sina beslut:

 

  Bildningsdirektör Sari Gustafsson: § 128-129/2022

 Utbildningsdirektör Jari Kettunen: § 142-143/2022

 Utbildningsdirektör Rikard Lindström: § 100/2022   

 Kultur- och fritidsdirektör Anders Lindholm-Ahlefelt: § 34-35/2022

 Direktör för småbarnspedagogik Leila Nyberg: § 39-40/2022

 Ledare för småbarnspedagogik Jaana Häkkinen: § 2/2022

 Ledare för småbarnspedagogik Marjaana Kantonen: § 59-62/2022

 

 Daghemsföreståndare:

 Eestinmäen päiväkoti/Sanna Kanerva: § 1/2022

 Hintahaaran päiväkoti/Minna Toivanen: § 9/2022

 

 Skolornas rektorer:

 Hindhår skola/Maria Vistbacka: § 6/2022

 Linnajoen koulu/Arttu Piispanen: § 8/2022

 Lyceiparkens skola/Johannes Nygren: § 17/2022

 

Ordförande

Bildningsnämnden antecknar besluten för kännedom samt meddelar tjänsteinnehavarna att nämnden inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.

 

Beslut

Bildningsnämnden antecknade besluten för kännedom samt meddelar tjänsteinnehavarna att nämnden inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.