Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 195


 

Satamajärjestelyt Hamarin pienvenesatama-alueella, talvisäilytysalueen poistaminen

 

Kaupunkikehityslautakunta 01.11.2022 § 195  

186/10.03.01.05.00/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kuntatekniikkapäällikkö Kari Hällström, kari.hallstrom@porvoo.fi

 

Kuntatekniikkapäällikkö teki viranhaltijapäätöksen 26.3.2022, § 32/ 2022 Hamarin pienvenesatama-alueen talvisäilytysalueen poistamisesta, josta neljä venepaikan haltijaa teki oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimukset hyväksyttiin Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 16.8.2022 § 135-139 menettelyvirheen vuoksi, koska asianosaisille ei ollut varattu mahdollisuutta lausua mielipidettään asiassa. Venepaikan haltijoille varattiin tämän jälkeen mahdollisuus lausua mielipiteensä. Kuulemiskirje lähetettiin 18.8.2022. Kuusi venepaikan haltijaa lähetti vastineen määräajan sisällä.

 

Venepaikan haltijoiden vastineissa tuotiin esille mm. seuraavia asiakohtia: Hamarin ranta on historiallisesti tärkeä paikka veneille ja veneet ovat aina kuuluneet sinne. Veneiden lyhyt kuljetusmatka vähentää raskasta liikennettä ja sijainti vähentää ilkivallan riskiä, koska alue on valaistu ja asutusta on lähellä. Paikalla on myös palveluja ja telakkatoimintaan liittyviä rakenteita, kuten veneluiska, veneiden nosto- ja laskupaikka sekä huoltoasema. Vastineissa todetaan myös, että Hamari on sopiva sekä purjeveneiden että muiden isompien veneiden nostamiseen. Muut kaupungin talvisäilytyspaikat eivät sovellu tähän, koska veneväylien veden syvyys ei ole riittävä. Hamarissa paloturvallisuus on parempi verrattuna isoihin talvisäilytysalueisiin. Vastineissa mainitaan myös, että kesän pysäköintiongelmaa ei ratkaista lisäämällä pysäköintipaikkoja talvisin.

 

6.9.2022 kaupunkikehityslautakunta käsitteli kokouksessaan asiasta tehtyä uutta viranhaltijapäätöstä 5.9.2022, § 95/2022 ja päätti käyttää otto-oikeutta.

 

Lautakunnassa käydyn keskustelun mukaan ranta-alueen aurattua osuutta pitää laajentaa ja etsiä vaihtoehtoja autojen pysäköintipaikkojen lisäämiseksi. Talvisäilytyspaikat poistetaan käytöstä aiemmissa päätösesityksissä esitettyjen kriteerien perusteella talvikaudesta 2023-2024 lähtien.

 

Kaupunkikehityslautakunnan kokouksen jälkeen talvisäilytysalueen rajanaapureille annettiin mahdollisuus lausua mielipiteensä. Kuulemiskirje lähetettiin kiinteistönomistajille 27.9.2022. Kaikki kolme rajanaapureina olevaa kiinteistönomistajaa lähettivät vastineet määräajan sisällä. Ensimmäisessä vastineessa todetaan, että veneiden talvisäilytys ei sovellu kansallispuiston läheisyyteen ja veneiden kunnossapito ja puhdistaminen talvisäilytyspaikalla on vahingollista myös ympäristölle. Toisessa vastineessa todetaan, ettei pressurakennelmat ole maiseman arvojen kanalta edustavia ja että veneiden talvisäilytys hankaloittaa liikennöintiä talvisin. Kolmannessa vastineessa mainitaan peitteiden aiheuttamat äänet kovassa tuulessa, veneiden kunnossapidossa syntyvä hiontapöly, joka kulkeutuu lähiympäristöön sekä pysäköintipaikkojen riittämätön määrä.

 

Oheismateriaali: rajanaapureiden vastineet, 3 kpl

 

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että lautakunnassa käydyn keskustelun mukaan ranta-alueen aurattua osuutta pitää laajentaa ja etsiä vaihtoehtoja autojen pysäköintipaikkojen lisäämiseksi. Talvisäilytyspaikat poistetaan käytöstä aiemmissa päätösesityksissä esitettyjen kriteerien perusteella talvikaudesta 2023-2024 lähtien.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti, että lautakunnassa käydyn keskustelun mukaan ranta-alueen aurattua osuutta pitää laajentaa ja etsiä vaihtoehtoja autojen pysäköintipaikkojen lisäämiseksi. Talvisäilytyspaikat poistetaan käytöstä aiemmissa päätösesityksissä esitettyjen kriteerien perusteella talvikaudesta 2023-2024 lähtien.