Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 191


Valtuustoaloite: Mika Varpio 17.8.2022

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien kaupungin biodiversiteetin vaalimista

 

Kaupunkikehityslautakunta 01.11.2022 § 191  

2051/10.03.01.05.00/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta, sanna.paivarinta@porvoo.fi

 

Valtuutettu Mika Varpio esittää 17.8.2022 päivätyssä aloitteessaan, että kaupunkistrategiassakin mainitun luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja vaalimiseksi on laadittava konkreettinen toimintasuunnitelma. Biodiversiteetin vaaliminen pitäisi saada osaksi kaikkea kaupunkisuunnittelua, minkä lisäksi viheralueiden ja metsien hoitoa pitäisi konkretisoida käytännön tasolle. Toimintasuunnitelman avulla varmistettaisiin, etteivät uudistukset jäisi vain sarjaksi irrallisia toimenpiteitä ja myös selvitettäisiin, miten kaupunkistrategian maininta luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta vaikuttaa konkreettiseen toimintaan ja miten siihen pyritään. Toimintasuunnitelma tulisi esittää kaupunkikehityslautakunnalle.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Porvoon uuden kaupunkistrategian kokouksessaan 25. toukokuuta 2022. Strategian kärjet säilyivät sen päivityksen yhteydessä ennallaan, mutta kärkien sisällöissä tapahtui joitakin muutoksia. Tämä koskee myös kärkeä ilmastotekojen kaupunki, jossa muun muassa luonnon monimuotoisuus ja metsät nostettiin aiempaan verrattuna hieman eri tavalla esiin. Strategian päivittämisen lisäksi on huomioitava, että toimintaympäristömme muuttuu nopealla tahdilla ja samaan tahtiin muodostuu uutta tieteellistä tietoa ja uusia ratkaisuja kaupunkienkin käyttöön.

 

Edellä mainituista syistä on ilmasto-ohjelman sisältö syytä päivittää. Ohjelman päivittämiseen kannustaa osaltaan myös kesäaikaan lausunnolla ollut luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta, jonka myötä kunnille olisi tulossa lakisääteinen velvollisuus laatia oma ilmasto-ohjelma. Koska organisaatio hakee parhaillaan uutta rakennettaan, on ilmasto-ohjelman päivittäminen kuitenkin järkevintä toteuttaa vasta vuoden 2023 aikana. Ohjelman päivittämisen yhteydessä painotetaan erityisesti sellaisia lisäisiä ja konkreettisia toimenpiteitä, jotka edistävät strategian toteutumista. Tämä tarkoittaa muun muassa toimenpiteitä, joilla ylläpidetään ja vaalitaan luonnon monimuotoisuutta. Ilmasto-ohjelma hyväksytään kaupunginhallituksessa.

 

Ennen ilmasto-ohjelman päivittämistä kaupunki jatkaa luonnon ja sen monimuotoisuuden huomioimista jokapäiväisessä työssään (esim. jatkuvan kasvatuksen periaate metsänhoidossa, niittyjen perustaminen, nurmialueita leikkaaminen harvemmin, lahopuiden jättäminen maastoon). Tämän lisäksi on apulaiskaupunginjohtaja kaupunginhallituksen päätöksen 15.8.2022 § 260 mukaisesti nimennyt syyskuussa työryhmän ohjaamaan kaupungin metsäohjelmatyötä ja metsäsuunnittelua. Ryhmän tehtävänä on tunnistaa ja yhteensovittaa strategiset tavoitteet ja laatia kaupungille oma metsäsuunnitelma kevään 2023 aikana. Työryhmä aloittaa toimintansa syksyn 2022 aikana.

 

Liite:

Valtuustoaloite: Kaupungin biodiversiteetin vaaliminen

 

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että aloitteen tekijälle annetaan edellä esitetty lausunto vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että aloitteen tekijälle annetaan edellä esitetty lausunto vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pykälä tarkastettiin heti.