Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 198


 

Poikkeamispäätös, Boe (Skallerholmarna)

 

Kaupunkikehityslautakunta 01.11.2022 § 198  

980/10.03.00.03/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kaavoittaja Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi

 

Kiinteistölle ------------ haetaan poikkeamista saunarakennuksen (25 k-m²) rakentamiselle.

 

Rakennuspaikka muodostuu Skallerholmarna - nimisestä saarimuodostelmasta. Skallerholmarna koostuu kahdesta saaresta, joiden välinen kapea salmi on kasvanut umpeen. Alue sijaitsee Hakasalon itäpuolella Emäsalon saaristossa.

 

Kiinteistö on rekisteröity 11.2.1952, ja sen pinta-ala on 6,2 hehtaaria. Rakennus- ja kiinteistörekisterin mukaan kiinteistöllä on lomarakennus (60 k-m²) vuodelta 1953 ja saunarakennus (20 k-m²) vuodelta 2004. Saunarakennuksen rakennuslupa on myönnetty vuonna 2002.

 

Hakemuksesta käy ilmi, että lomarakennusta käytetään purjehtijamajana. Se sijaitsee saaren läntisellä puolella melko keskellä saarta venelaiturien ja poijujen lähellä. Saunarakennus sijaitsee saaren luoteisrannalla. Saaren itäpuoli on kokonaan rakentamaton.

 

Purjehtijamajaa ympäröivä alue on Emäsalon ja Hakasalon osayleiskaavassa osoitettu venesatamaksi tai venevalkamaksi, joka on tarkoitettu yksityiseen tai paikallisten asukkaiden käyttöön (LV-1). LV-1-alueelle saa rakentaa veneilyä palvelevia rakennuksia. Saaren muut alueet on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR).

 

Haettu saunarakennus on sijoitettu purjehtijamajan eteläpuolelle osayleiskaavan mukaisella retkeily- ja ulkoilualueella. Hakemuksesta käy ilmi, että purjehtijamajan edustan vesialue on saaren suojaisin paikka ja että se on kokonaisuudessaan varattu veneiden kiinnittämiseen laitureihin ja poijuihin, eikä se sovellu saunomiseen ja uimiseen.

 

Vaikka haettu saunarakennus on osoitetun LV-1-alueen ulkopuolella, se sijaitsee kuitenkin lähellä LV-1-aluetta saaren länsipuolella. Näin ollen muu osa saaresta, etenkin sen itä- ja eteläpuolet, jäisivät edelleen rakentamattomiksi ja virkistyskäyttöön. Haettu saunarakennus tukee alueen virkistyskäyttöä. Se ei vähennä merkittävästi vapaan rannan määrää, eikä vaikeuta saaren käyttöä retkeily- ja ulkoilualueena alueen osayleiskaavan määräysten mukaisesti.

 

Skallerholmarna on noin kuuden hehtaarin kokoinen saari. Haettu saunarakennus on verrattain pieni, ja osoitetussa paikassaan sopii rantamaisemaan. Haettu poikkeaminen ei johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen.

 

Edellä lausuttu huomioon ottaen, hakemuksen tueksi on olemassa erityisiä syitä. Haettu hanke ei päätöksen lupaehdoilla aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, tai johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Rakentamisrajoitus.

-          Rakentaminen vastoin voimassa olevaa oikeusvaikutteinen osayleiskaavaa (MRL 43 §).

 

Liitteet:

Lupapäätös 638-2022-5042

Sijaintikartta ja asemapiirros

 

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä MRL 171 §:n nojalla haetun poikkeamisen liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2022-5042 mukaisesti.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä MRL 171 §:n nojalla haetun poikkeamisen liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2022-5042 mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin heti.