Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 197


 

Poikkeamispäätös, Seitlahti

 

Kaupunkikehityslautakunta 01.11.2022 § 197  

2178/10.03.00.03/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kaavoittaja Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi

 

Noin 5 000 m² suuruiselle määräalalle kiinteistöstä ------------ haetaan poikkeamista korvaavan omakotitalon rakentamiselle (180 k-m², 1 krs.). Samalla puretaan nykyinen omakotitalo, joka sijaitsee samalla paikalla.

 

Rakennuspaikka sijaitsee Voolahdentien eteläpuolella ja on osa tien kummallekin puolelle muodostunutta ympärivuotista asutusta. Kiinteistöllä on tällä hetkellä kolme omakotitaloa: kaksi omakotitaloa (rakennettu 1945 ja 1985) tien eteläpuolella ja yksi omakotitalo (rakennettu 2017) tien pohjoispuolella. Tien eteläpuolella on myös sahatoimintaa.

 

Haettu hanke koskee uuden omakotitalon rakentamista korvaamaan vanha omakotitalo, jonka koko on 95 kerrosneliömetriä ja rakennusvuosi 1945 rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan. Omakotitalo sijaitsee melko keskellä kiinteistöä, noin 30 metriä rannasta, 7 metrin korkeuskäyrän kohdalla. Asemapiirroksessa uusi korvaava omakotitalo on sijoitettu samalle paikalle kuin nykyinen talo.

 

Kiinteistö on rekisteröity 14.6.1945, ja sen pinta-ala on 23,3 hehtaaria. Kiinteistö muodostuu kahdesta palstasta, joista pienempi (n. 2 ha) on Voolahdentien eteläpuolella ja suurempi tien pohjoispuolella. Muunnetun rantaviivan pituus on noin 250 metriä. Kiinteistön mitoitusluku ranta-alueella on kahdeksan rakennuspaikkaa per kilometri muunnettua rantaviivaa.

 

Hankkeessa on kysymys korvaavasta rakentamisesta, joten hakemuksen tueksi on erityinen syy (MRL 72 §). Ranta-alueen rakennuspaikkojen määrää ei muutu. Uudisrakennus liitetään vesi- ja viemäriverkkoon, eikä haettu rakennushanke aiheuta haittaa vesiensuojelulle.

 

Uusi omakotitalo rakennetaan nykyisen omakotitalon paikalle, joten hankkeen seurauksena rakennuspaikan maisemakuva ei muutu huomattavasti ja rakennusjärjestyksestä poikkeamiselle rakennuksen etäisyydestä rannasta on täten erityinen syy (RakJ 5.1).  Nykyisen omakotitalon sijainti on sopiva rantamaisemaa ja rakennuspaikan topografiaa ajatellen.

 

Haettu hanke ei päätöksen lupaehdoilla aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

 

Rakentamisrajoitus:

-          Rakentaminen ranta-alueella ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 72 § 1 mom.)

-          Poikkeaminen rakennusjärjestyksen kohdasta 5.1 koskien omakotitalon etäisyyttä rannasta.

 

Liitteet:

Lupapäätös 638-2022-5047

Sijaintikartta ja asemapiirros

 

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä MRL 171 §:n nojalla haetut poikkeamiset liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2022-5047 mukaisesti.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä MRL 171 §:n nojalla haetut poikkeamiset liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2022-5047 mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin heti.