Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 121


Valvontaohjelma 2023

 

Borgå stads miljövårdsmyndighets tillsynsprogram för år 2023

 

Byggnads- och miljönämnden 13.12.2022 § 121  

3202/11.00.01.01/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

miljöforskningschef Carita Forsberg-Heikkilä, e-post carita.forsberg-heikkila@borga.fi

 

 Enligt 168 § i miljöskyddslagen (527/2014) ska den kommunala miljövårdsmyndigheten utarbeta ett program som gäller periodiska inspektioner och annan regelbunden tillsyn över tillståndspliktiga och registreringspliktiga verksamheter (tillsynsprogram). Tillsynsprogrammet ska innehålla uppgifter om de objekt som tillsynen gäller och om de regelbundna tillsynsåtgärder som vidtas i fråga om dem. Tillsynsprogrammet ska hållas uppdaterat.

 

 Noggrannare föreskrifter om tillsynsprogrammets innehåll finns i 30 § i den nya förordningen om miljöskydd (713/2014). Enligt paragrafen ska det tillsynsprogram som avses i 168 § i miljöskyddslagen innehålla:

 

 1) en plan över de periodiska inspektioner av olika typer av tillståndspliktiga och registreringspliktiga verksamheter som ska genomföras under programperioden,

 2) uppgift om andra än i 1 punkten avsedda åtgärder inom den regelbundna tillsynen,

 3) en beskrivning av hur målen i tillsynsprogrammet för den föregående perioden uppnåtts.

 

 Tillsynsprogrammet för miljövårdsmyndigheten i Borgå upprättas årligen.  Av tillsynsprogrammet utarbetas ett offentligt sammandrag samt en icke offentlig tillsynstabell, som innehåller noggranna uppgifter om tillsynsobjekten. Enligt 205 § i miljöskyddslagen (527/2014) ska det finnas ett tillsynsprogram för att avgifter ska kunna tas ut för tillsynen, även om uppgifter om avgifterna redan getts i taxan.

 

 Bilagor:

 Borgå stads miljövårdsmyndighets tillsynsprogram för år 2023

 

Miljövårdschef

Byggnads- och miljönämnden antecknar för kännedom Borgå stads miljövårdsmyndighets tillsynsprogram för år 2023 enligt bilagan.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Byggnads- och miljönämnden antecknade för kännedom Borgå stads miljövårdsmyndighets tillsynsprogram för år 2023 enligt bilagan.

Paragrafen justerades genast.