Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 119


 

Ansökan om rivningslov, Sjötullsgatan 3, kvarter 3, södra delen av centrum

 

Byggnads- och miljönämnden 13.12.2022 § 119  

741/10.03.00.04/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

byggnadstillsynschef Miia Hento, 040 182 3894, miia.hento@porvoo.fi

 

 

Rivningstillstånd ansöks för rivning av Ånäshallen på fastigheten 638-3-180-12, Sjötullsgatan 3, 06100 Borgå. Byggnadsbeteckningen är 101238544F.

Sökanden äger byggplatsen.

 

Tomtens areal är 6 034 m² och i detaljplanen finns nybyggnadsrätt 900 m².

Våningsytan av byggnaden som ska rivas är 1 038 k-m² och volymen 8 200 m³.

 

Undantagslov 638-2022-5017 har beviljats för rivning i stadsutvecklingsnämnden 1.3.2022 § 33 och det vann laga kraft 9.4.2022.

 

Planerna har utarbetats av Sipti Oy, byggnadsingenjör Ossi Rintala.

 

Sökande av lovet är Borgå stads lokalitetsledning.

   

Bilaga:

Lov nr 638-2022-148

 

Byggnadstillsynschef

Byggnads- och miljönämnden beslutar bevilja det ansökta lovet för rivning av byggnaden enligt beslutsförslaget med villkoren som ingår i lovet.

Paragrafen justeras genast.
 

 

Beslut

Byggnads- och miljönämnden beslutade bevilja det ansökta lovet för rivning av byggnaden enligt beslutsförslaget med villkoren som ingår i lovet.

Paragrafen justerades genast.