Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 125


 

Fastställande av stadsveterinär-praktikernas arvoden för år 2023

 

Byggnads- och miljönämnden 13.12.2022 § 125  

3198/01.02.00.00/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Petronella Jansson, 0404804596, petronella.jansson2@porvoo.fi

 

 Stadsveterinärernas pension fastställs enligt den lön som kom­mu­nen betalar samt enligt de åtgärdsarvoden som veterinären tar ut av dju­rens ägare eller innehavare. Kommunen ska för respektive ve­te­rinär fastställa åtgärdsarvodenas belopp till grund för pen­sion­sav­gif­ten. Besluten om åtgärdsarvoden under år 2023 ska sändas till Keva senast 31.1.2023.

 

 I fastställelsebeslutet ska arvodenas maximala belopp per veterinär upp­ges. I beslutet ska också arvoden för obesatta tjänster, till vi­ka­rier och andra tillfälliga tjänsteinnehavare uppges. Åtgärdsarvodena till veterinärer med deltidsarbete ska stå i proportion till arbetstiden.

 

 Kommunernas pensionsförsäkring har meddelat att arvodena år 2023 får uppgå till högst 54 083,52 €.

 Miljöhälsovårdschef

Beslut

Maximibeloppet för arvodena för varje enskild veterinär fastställs enligt följande:
I stadsveterinär-praktiker Aija Makkonen: 80 % av maximibeloppet
vik. I stadsveterinär-praktiker Jenna Kupiainen: 20 % av maximibeloppet
II stadsveterinär-praktiker Päivi Kuusisto: 80 % av maximibeloppet
vik. II stadsveterinär-praktiker Jenna Kupiainen: 20 % av maximibeloppet
III stadsveterinär-praktiker Aino Förell: 60 % av maximibeloppet
IV stadsveterinär-praktiker Grim Wickholm: 100 % av maximibeloppet
V stadsveterinär-praktiker Mare Nygård: 100 % av maximibeloppet
de vikarierande stadsveterinär-praktikerna: enligt maximibeloppet.