Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 124 

Miljöhälsovårdens taxa 2023

 

Byggnads- och miljönämnden 13.12.2022 § 124  

3170/02.05.00.00/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen, tfn 0407234141, fornamn.efternamn@borga.fi

 

Avgifterna inom miljöhälsotillsynen och veterinärvården baserar sig på livsmedelslagen (297/2021 & ändringar 73 §), hälsoskyddslagen (763/1994 & ändringar 50a §), tobakslagen (549/2016 & ändringar 90 - 91 §), läkemedelslagen (395/1987 & ändringar 54 d §) och veterinärvårds lagen (765/2009 & ändringar 21 §).

 

Enligt lagstiftningen om miljöhälsovård ska kommunen fastställa avgifterna för vissa tillsynsprestationer så att de motsvarar högst de kostnader som orsakas av prestationerna. När en kommun beställer undersökningar eller utredningar från en utomstående expert eller ett utomstående laboratorium ska de kostnader som tas ut av kunden högst motsvara de faktiska kostnaderna. Ett undantag är de tillsynsavgifter per försäljningspunkt som tas ut av försäljningsställen för tobak och nikotinvätskor. Dessa avgifter har snarare karaktären av skatt än avgift: syftet med tobakslagen är att medverka för att användningen av tobaksprodukter och nikotinhaltiga produkter ska upphöra.

 

Kommunen kan ta ut en avgift för grundläggande veterinärtjänster och brådskande veterinärhjälp för att täcka kostnaderna för lokaler, arbetsredskap och biträdande personal när ett husdjur vårdas på en veterinärmottagning. Dessutom kan kommunen ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för den centraliserade kontaktservicen.

 

De avgifter som avses i hälsoskyddslagen, tobakslagen, läkemedelslagen samt livsmedelslagen är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivning av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter. Omprövning av en avgift enligt hälsoskyddslagen eller livsmedelslagen får begäras. I hälsoskyddslagen och livsmedelslagen föreskrivs om rätten att kräva omprövning av beslut om avgift.

 

Taxan för år 2022 godkändes av social- och hälsovårdsnämnden i december 2021. I gällande förvaltningsstadga nämns inte, vilken instans som beslutar om avgifterna för miljöhälsovårdens tjänster och grunderna för avgifterna. Miljöhälsosektionen har genom stadsfullmäktiges beslut § 80/ 17.11.2021 placerats under byggnads- och miljönämnden, och serviceenheten miljöhälsovård har placerats inom uppgiftsområdet tillstånds- och tillsynsärenden från 1.1.2022. Avgifterna för de övriga enheternas tjänster inom uppgiftsområdet tillstånds- och tillsynsärenden ska enligt förvaltningsstadgans punkt 13.3 fastställas av byggnads- och miljönämnden. Enligt 13.1 hör det till nämndernas och sektionernas allmänna uppgifter att inom sin sektor styra verksamheten i enlighet med stadsfullmäktiges mål och stadens strategi.

 

Miljöhälsovårdens taxa för år 2023 finns som bilaga. Det medeltimpris som ligger till grund för tillsynsavgifterna förhöjas från 66 €/timme till 70 €/timme. Medeltimpriset har ändrats senast från år 2016.

 

I miljöhälsovårdens taxa ingår inte avgifter som tas ut för utlämnande av handlingar. I fråga om dem tas avgifter ut enligt den taxa som stadsstyrelsen i Borgå har godkänt.

 

Bilagor:

Miljöhälsovårdens taxa 2023

Miljöhälsovårdens gällande avgiftstabell 2022

 

Miljöhälsovårdschef

 


Byggnads- och miljönämnden beslutar godkänna bifogad taxa för miljöhälsotillsyn och veterinärvård för året 2023. Taxan gäller från 1.1.2023.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Byggnads- och miljönämnden beslutade godkänna bifogad taxa för miljöhälsotillsyn och veterinärvård för året 2023. Taxan gäller från 1.1.2023.

Paragrafen justerades genast.