Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 11.10.2022/Pykälä 181


 

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös, matkapuhelinverkon tukiasema, Sikosaari

 

Kaupunkikehityslautakunta 11.10.2022 § 181  

1353/10.03.00.03/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kaavoittaja Pekka Mikkola, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

Hakemus:

Kiinteistölle 638-486-2-9, Sikosaarenpolun pohjoisosalla teknisessä osoitteessa Sikosaarenpolku 7 haetaan lupaa rakentaa matkapuhelinverkon tukiasemaan liittyvä korkea linkkipylväs ja tukiasemarakennus yleiskaavan mukaiselle virkistysalueelle. Kun alueella ei ole asemakaavaa, tulee rakentamisen edellytykset tutkia suunnittelutarveratkaisulla. Lisäksi hanke poikkeaa alueelle yleiskaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta.

 

Vapaasti seisovan linkkimaston korkeus on 50 metriä ja asemaan liittyvän laitesuojan koko on 9 k-m².

 

Rakentamisrajoitus:

- Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukainen suunnittelutarvealue.

- Rakentaminen vastoin voimassa olevaa oikeusvaikutteista osa­yleis­kaa­vaa (MRL 43 §) koskien alueen käyttötarkoitusta.  

 

Liitteet:

Lupapäätös 638-2022-5045

Sijaintikartta ja asemapiirros

 

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että rakennusluvan myöntämiseksi hankkeelle on MRL 137 §:n mukaiset erityiset edellytykset ja hyväksyy MRL 171 §:n nojalla haetun poikkeamisen liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2022-5045 mukaisesti.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti, että rakennusluvan myöntämiseksi hankkeelle on MRL 137 §:n mukaiset erityiset edellytykset ja hyväksyy MRL 171 §:n nojalla haetun poikkeamisen liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2022-5045 mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin heti.