Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 11.10.2022/Pykälä 180


 

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle poikkeamispäätöksestä tehdystä valituksesta, Sannainen

 

Kaupunkikehityslautakunta 11.10.2022 § 180  

475/10.03.00.03/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kaupunginlakimies Johanna Päivärinta

kaavoittaja Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi.

 

Helsingin hallinto-oikeudelle on jätetty valitus kaupunkikehitys- lautakunnan päätöksestä 14.6.2022 § 116, jolla lautakunta ei ole myöntänyt poikkeamista MRL 171 §:n nojalla lain 72 §:n säännöksestä omakotitalon rakentamiselle (rakentaminen ranta-alueella ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 72 § 1 mom.))

 

Valittajat haluavat parempia perusteluja eväämiseen ja uutta käsittelyä päätökseen.

 

Valittajat esittävät seuraavat perustelut:

 

  1. Maanomistajien yhdenvertainen kohtelu

-          Päätöksessä ei mainita mihin lainkohtaan ja muihin säädöksiin eväävä päätös perustuu tältä osin. Päätöksessä mainittu (MRL 72 § 1 mom.) ei sano maanomistajien kohtelusta mitään. Samoin ei Porvoon kaupungin rakennusjärjestys. Huomattakoon että lähinaapurustoon tilalle (-----------) on aivan viime aikoina rakennettu ympärivuotiseen asumiseen uusi omakotitalo, jonka etäisyys kiinteään rantaviivaan on 64 m - millä perusteella?

 

  1. Mikä on laillinen emäkiinteistö?

-          Edelliseen liittyen, kantakiinteistö Hasselbacka (-------------) on perustettu vuonna 1961, samaan aikaan kun emäkiinteistö Lindbacka (------------) lakkautettiin. Kiinteistöviran-omainen perusti uuden emäkiinteistön antaessaan Hasselbackalle kiinteistötunnuksen (------------), joka siis päättyy numeroon 0 (nolla). Ei ole oikein ja kohtuullista vaatia, että Lindbackan aikaiset tapahtumat enää koskevat tilaamme Hasselbacka.

 

  1. Rantarakentaminen

-          Esitimme omakotitalon rakentamista metsätilalle, maantien lähelle ja yli 100 m päähän rannasta. Mitään rakentamista rantaan emme esittäneet. Päätöksessä ei perustella sitä, miksi esityksemme katsotaan rantarakentamiseksi. Mikä on laillinen peruste ranta-alueen rajaamiseksi näin?

 

 

Hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunkikehityslautakunnan lausuntoa valituksesta 17.10.2022 mennessä. 

 

Liite:

Lausunto valituksesta Helsingin hallinto-oikeudelle 11.10.2022

Valituskirjelmä 20.7.2022 (3640/03.04.04.04.16/2022)

 

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta antaa liitteen mukaisen lausunnon valituksesta.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti antaa liitteen mukaisen lausunnon valituksesta.

Pykälä tarkastettiin heti.