Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 11.10.2022/Pykälä 179


 

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle poikkeamispäätöksestä tehdystä valituksesta, Voolahti

 

Kaupunkikehityslautakunta 11.10.2022 § 179  

100/10.03.00.03/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kaupunginlakimies Johanna Päivärinta

kaavoittaja Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi.

 

Helsingin hallinto-oikeudelle on jätetty valitus kaupunkikehitys- lautakunnan päätöksestä 24.05.2022 § 101, jolla lautakunta ei ole myöntänyt poikkeamista MRL 171 §:n nojalla lain 72 §:n säännöksestä vapaa-ajan asunnon rakentamiselle (rakentaminen ranta-alueella ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 72 § 1 mom.))

 

Valittaja esittää, että kaupunkikehityslautakunta on tehnyt päätöksensä tulkitsemalla väärin nykytilaa, ja että luvan myöntämiselle ei siten ole estettä.

 

Valittaja katsoo, että kaupunki on tulkinnut nykytilaa väärin seuraavissa kohdissa:

  1. Rakennetut rantakiinteistöt

-          Päätöksessä on katsottu, että ranta-alueella on kaksi rakennettua rantakiinteistöä (---------------------------).

-          Näiden kiinteistöjen suhteen on selvää, että kiinteistö ----------- on rakennettu rantakiinteistö ja että se rasittaa emätilan mitoituslukua.

-          Kiinteistö ------------ ei sitä vastoin sijaitse ranta-alueella, vaan emäkiinteistöllä ------------ (kiinteistö, jota hakemus koskee) on maanviljelyslaidunmaata, joka ympäröi tätä kiinteistöä ja sijaitsee tämän kiinteistön ja rantaviivan välissä. Kiinteistö ------------ sijaitsee vähintään 45 metrin päässä rantaviivasta ja rajautuu kokonaisuudessaan emäkiinteistön laidunmaahan. Tämä laidunmaa rajautuu suurimmalta osin vesistöön eikä rantakaistaleeseen.

-          Näin ollen valittaja katsoo, että Porvoon kaupunkikehityslautakunta on virheellisesti tulkinnut kiinteistön ------------ rantakiinteistöksi. Kun tämä kiinteistö jää pois, on mitoitusluku 1/120 metriä ja näin ollen siis 8. Jos rakennusoikeus myönnettäisiin, mitoitusluku palautuisi 16:ksi, mikä oli Porvoon kaupunkikehityslautakunnan lähtökohta.

 

  1. Tierasite

-          Kiinteistöllä on rasitteena useita venepaikkoja. Tieoikeus näille venepaikoille ei kulje sen alueen kautta, jota hakemus koskee, vaikka päätöksessä tätä pidetään mahdollisena. Tieoikeus venepaikoille kulkee kiinteistön ----------- ympäri länteen, joten alueella, jota hakemus koskee, ei ole läpikulkuliikennettä.

 

  1. Alava alue

-          Päätöksessä mainitaan myös, että alue, jota hakemus koskee, on alavaa, vain yhden metrin korkeudella merenpinnasta. Valittaja haluaa kuitenkin korostaa, että kiinteistö ----------- sijaitsee täsmälleen samalla korkeudella ja sille on myönnetty rakennuslupa. On selvää, että vapaa-ajankiinteistö rakennetaan perustukselle, joka ylittää kunnan vaatimukset merenpinnan ylittävästä korkeudesta.

 

Valittaja esittää edelleen lisätietona, että kunnan vesi- ja viemäriverkko kulkee tontin läpi, joten vapaa-ajan rakennus täyttäisi kaikki ympäristövaatimukset eikä rasittaisi ympäristöä, jos rakennus liitettäisiin verkkoon.

 

Hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunkikehityslautakunnan lausuntoa valituksesta 17.10.2022 mennessä. 

 

Liite:

Lausunto valituksesta Helsingin hallinto-oikeudelle 6.9.2022

Valituskirjelmä (ruotsiksi) 19.6.2022 (3015/03.04.04.04.16/2022)

 

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta antaa liitteen mukaisen lausunnon valituksesta.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta antaa liitteen mukaisen lausunnon valituksesta.

Pykälä tarkastettiin heti. 

 

Esteellisyys

Jäsen Sofia Antman oli esteellinen eikä läsnä asiaa käsiteltäessä.