Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 11.10.2022/Pykälä 178


AK479 Selostus liitteineen
AK 479 Kaavaehdotus

 

Asemakaava, Kevätlaaksonniitty (AK 479)

 

Kaupunkikehityslautakunta 11.10.2022 § 178  

2561/10.02.03/2022  

 

Valmistelu ja lisätiedot:

kaavoittaja Anne Rihtniemi-Rauh, 040 489 5752 anne.rihtniemi-rauh@porvoo.fi

 

Kaupunkisuunnittelussa on valmisteltu ehdotus Kevätlaaksonniityn asemakaavaksi. Se koskee kortteleita 5731-5735 sekä katu-, virkistys- ja suojaviheralueita kaupunginosassa 10. Kaavamuutos koskee Itätuulentien katualuetta kaupunginosassa 10.

 

Alue on kooltaan noin 7 hehtaaria ja sijaitsee Kevätkummun itäpuolella. Alue jatkaa Skaftkärr-projektin energiatehokkaan alueen toteutusta Kevätlaaksoon. Kaupunki omistaa alueen lähes kokonaan. Yksityisiä maanomistajia on kaksi, ja kaavatyöhön liittyy maankäyttösopimukset heidän kanssaan.

 

Uusi asuinalue tukeutuu Kevätkummun ja Tarmolan olemassa oleviin palveluihin. Kaavan tavoitteena on luoda edellytykset viihtyisälle, energia- ja ekotehokkaalle asuinalueelle, jossa on monenlaisia asuntoja. Yksityisten maanomistajien tavoitteena on mahdollisuus rakentaa omilla maillaan joitakin uusia omakotitaloja.

 

Kaavaratkaisussa rakentaminen sijoittuu Kevätkummun soramoreenialueen reunaan ja viheralue savipohjaiseen kapeaan laaksoon. Tärkeä viheralueyhteys Humlaan säilyy Kevätkummun ja Kevätlaakson välissä. Kevätkummun omakotitaloalueiden lähelle ja yksityisten pihapiirien ympärille on osoitettu erillispientalojen korttelialueita (AO). Omakotitontteja on yhteensä 40. Niistä 15 on kooltaan pieniä ja sopii minitalojen rakentamiseen. Laakson reunaan on sijoitettu yksi iso yhtiömuotoiseen rakentamiseen sopiva asuinpientalojen tontti (AP), jolle saa rakentaa rivitaloja, paritaloja ja erillispientaloja. Alueen eteläosassa on laakson reunaan osoitettu kaksi kerrostalotonttia (AK). Kummallekin voi rakentaa kaksi kerrostaloa. Rakennusoikeutta on omakotirakentamiseen noin 6200 k-m², rivitaloille 2800 k-m² ja kerrostaloille 6400 k-m².

 

Koko Kevätlaakson alueen asemakaavaluonnos oli MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 22.5. -20.6.2013 kahtena vaihtoehtona. Kevätkummun koululla pidettiin asukkaiden kuulemistilaisuus 27.5.2013. Kaavaluonnoksesta saatiin kymmenen lausuntoa ja kaksitoista mielipidettä, joissa oli useita allekirjoittajia. Vahvin asukaspalaute (yhteensä 159 allekirjoitusta) saatiin Kevätkummun rajalla sijaitsevan viherkaistan ja Humlan reitin säilyttämisen puolesta. Vahva toive esitettiin myös rajavyöhykkeen rakentamisesta omakotitalokortteleina.

 

Asukasmielipiteissä esitetyt toivomukset voitiin lähes kaikki sovittaa kaavaehdotukseen. Yksityisillä kiinteistöillä voitiin tontit ja rakennusalat rajata kiinteistönomistajien toivomusten mukaan. Kuntatekniikan selvitysten pohjalta sijoitettiin uusi katuliittymä Itätuulentielle noin 100 m pohjoisemmaksi kohtaan, jossa maasto on loivempi ja kaupunki omistaa maan. Pelastuslaitoksen rakennusaloja ja etäisyyksiä koskeva lausunto on huomioitu. Liikuntapalveluiden toivomuksen mukaan otettiin huomioon yhteystarpeet Humlan reitille. Toimitilajohdon lausunnon perusteella päiväkoti sijoitettiin kaava-alueelle 480. Museoviraston ja Porvoon museon lausunto, joka edellytti vanhan raja-aidan suojelua, ei koske kaava-aluetta 479. Porvoon museon esiin ottamat kaavan taustaselvitykset olemassa olevasta rakennuskannasta sekä maisemasta on tehty kaavatyön yhteydessä. ELY-keskuksen lausunto on huomioitu hulevesiselvityksessä (Selvitys 5). Yhteenveto kuulemisesta, lausunnot, mielipiteet ja vastineet ovat kaavaselostuksen liitteessä no 5.

 

Liitteet

asemakaavaehdotus

kaavaselostus liitteineen

 

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkisuunnittelulautakunta asettaa ehdotuksen asemakaavamuutokseksi MRA 27 §:n mukaisesti nähtäväksi ja pyytää siitä MRA 28 §:n mukaiset lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta, Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Liikelaitos Porvoon vedeltä ja terveydensuojelujaostolta.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa ehdotuksen asemakaavaksi MRA 27 §:n mukaisesti nähtäväksi ja pyytää siitä MRA 28 §:n mukaiset lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta, Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Liikelaitos Porvoon vedeltä ja terveydensuojelujaostolta.