Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 11.10.2022/Pykälä 177 

Veckjärven leirintäalueen kehittämispotentiaali

 

Kaupunkikehityslautakunta 11.10.2022 § 177  

1261/10.02.03/2022  

 

Valmistelu ja lisätiedot:

elinkeinopäällikkö Elina Duréault. elina.dureault@porvoo.fi

kaavoittaja Anne Rihtniemi-Rauh, anne.rihtniemi-rauh@porvoo.fi

matkailu- ja markkinointipäällikkö Sari Myllynen, sari.myllynen@porvoo.fi

 

Porvoon kaupunginhallitus on päättänyt yksimielisesti 20.9.2010 § 328, että leirintäalue siirrettään Kokonniemestä Veckjärven alueelle. Ennen kaupunginhallituksen päätöstä pohdittiin Porvoossa usean vuoden ajan sijainnin lisäksi myös leirintäalueen kehittämistä osana kaupungin matkailupalveluja. Kaupunginhallituksen päätös pohjautui matkailupalvelujen laatimaan selvitykseen leirintäalueesta sekä maankäytön tavoitteisiin, joita alettiin hahmotella koko Länsirannan alueen kehittämiseksi. Matkailupalvelujen selvityksen mukaan palvelukonseptia tuli miettiä uudella tavalla ja myös ympärivuotisena.

 

Kaupunginhallitus päätti 20.9.2010 § 328 myös, että leirintäalue toteutetaan yksityisellä toimintamallilla, johon sisältyy myös alueen toteuttaminen. Veckjärvellä leirintäalue on yleiskaavassa reservialue, joka voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa (RL/res). Alue on kooltaan noin 6,1 hehtaaria ja sijaitsee 110 metrin etäisyydestä Veckjärven rannasta, jossa on virkistysranta laitureineen sekä vastarannalla Hasselholman julkinen uimaranta noin 300 metrin etäisyydellä. Veckjärven leirintäaluevaraukselta torille on matkaa 3990 m ja Vanhaan Porvooseen 4045 m pyörätietä pitkin.

 

Kaupunginhallituksen päätöksestä on kulunut 12 vuotta. Veckjärven leirintäalueen kaavoitusta ja alueen kehittämistä varten tarvittiin ajantasainen selvitys, joka on kaupunkisuunnittelupäällikön 19.4.2022 kirjatulla viranhaltijapäätöksellä tilattu Ramboll Finland Oy:ltä. Selvitystä ohjaamassa ovat olleet mukana elinkeinopäällikkö Elina Duréault, kaavoittaja Anne Rihtniemi-Rauh ja matkailu- ja markkinointipäällikkö Sari Myllynen.  Kattava selvitys sisältää katsauksen leirintäaluematkailun trendeihin, käyttäjiin ja palvelutarpeisiin, leirintäalueiden tarjontaan sekä Veckjärven leirintäalueen konseptiin. Selvityksessä todetaan, että leirintäalueen tulee kytkeytyä alueen muihin palveluihin ja vetovoimatekijöihin, jotta leirintäalue vastaa tulevaisuuden matkailijoiden tarpeeseen laadukkaista palveluista, elämyksellisyydestä ja autenttisuudesta. Alueen ainutlaatuisen konseptin edellytyksenä on leirintäalueoperaattorin ja kaupungin tiivis yhteistyö alueen toimijoiden, esimerkiksi viereisten kartanoiden ja Nesteen soutajien kanssa. Leirintäalueen kokonaiskonseptin on oltava joustava, koska toimijoilla on omat konseptinsa , jotka määrittävät toteutuksen lopullisen muodon. Täten on suositeltavaa, että alueella on erilaisia majoitusvaihtoehtoja. Veckjärven leirintäalueen visioksi selvityksessä on kiteytynyt seuraavasti: Vanhassa kulttuurimaisemassa sijaitseva leirintäalue tarjoaa laadukkaat palvelut järven rannalla. Elämyksellisyys syntyy kylätunnelmasta, jylhästä järviluonnosta ja tulevaisuuden matkailijan tarpeisiin vastaavista palveluista.

 

Liite

Veckjärven leirintäalueen kehittämispotentiaali, Rambollin selvitys 12.9.2022

 

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkikehityslautkunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautkunta merkitsi selvityksen tiedoksi.