Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 11.10.2022/Pykälä 185


 

Suunnittelutarveratkaisu, Saksala

 

Kaupunkikehityslautakunta 11.10.2022 § 185  

2183/10.03.00.03/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kaavoittaja Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi

 

Kiinteistölle ------------- haetaan lupaa muuttaa nykyinen saunarakennus (noin 60 k-m², 1 krs.) omakotitaloksi.

 

Kiinteistö on rekisteröity 29.9.1983 ja sen pinta-ala on 2,945 ha. Rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan kiinteistöllä on saunarakennus (56 k-m²) ja talousrakennus (60 k-m²). Lähialueella on yleinen vesijohto, muttei viemäriverkkoa.

 

Rakennuslupa on myönnetty saunarakennukselle vuonna 1985. Alun perin suunnitelmissa oli rakentaa myöhemmin omakotitalokin, mutta suunnitelmat muuttuivat ja tilapäisenä asuntona käytetty sauna jäi vakituiseen asuinkäyttöön ja rakennus- ja huoneistorekisterissä on merkintä, että saunarakennuksessa olisi asuinhuoneisto. Talousrakennukselle on myönnetty rakennuslupa vuonna 1992. Kummankaan rakennuksen rakennuslupaa ei ole loppukatselmoitu.

 

Kiinteistön emätilana voidaan pitää kiinteistöä ------------. Vuonna 1961 sen pinta-ala oli 12,4 ha. Emätilasta on lohkottu kolme kiinteistöä: ------------- vuonna 1983, ------------- vuonna 1985 sekä ------------- vuonna 1989. Myöhemmille lohkotuille kiinteistöille on myönnetty rakennuslupia omakotitalojen rakentamiselle.

 

Kyse on nykyisen saunarakennuksen muuttamisesta omakotitaloksi. Saunarakennusta on käytetty omakotitalona jo useampia vuosia. Kiinteistö täytti rakennuspaikan vaatimukset, kun sauna- ja talousrakennuksille myönnettiin rakennusluvat, ja sen voidaan katsoa olevan käytetty rakennuspaikka.  Rakennuslupia on myös myönnetty emätilasta myöhemmin lohkotuille kiinteistöille.

 

Edellä lausuttu huomioon ottaen, voidaan lupa haetulle rakennushankkeelle myöntää kiinteistönomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen perusteella ilman että sillä olisi suunnitteluvaihtoehtoja rajaava vaikutus alueen mahdollisessa myöhemmässä kaavoituksessa.  Haettu hanke ei päätöksen lupaehdoilla aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

 

Rakentamisrajoitus:

- Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukainen suunnittelutarvealue.

 

Liitteet:

Lupapäätös 638-2022-5044

Sijaintikartta ja asemapiirros

 

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta toteaa, että haettu hanke täyttää MRL 137 §:n erityiset edellytykset rakennusluvan myöntämiselle liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2022-5044 mukaisesti.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta totesi, että haettu hanke täyttää MRL 137 §:n erityiset edellytykset rakennusluvan myöntämiselle liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2022-5044 mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin heti.