Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 11.10.2022/Pykälä 183


 

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös, Tarkkinen

 

Kaupunkikehityslautakunta 11.10.2022 § 183  

2181/10.03.00.03/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kaavoittaja Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi

 

Kiinteistölle ------------ haetaan lupaa korvaavan omakotitalon (240 k-m², 2 krs.) ja talousrakennuksen (20 k-m², 1 krs.) rakentamiselle. Nykyinen omakotitalo ja kaksi talousrakennusta puretaan.

 

Kiinteistö on rekisteröity 30.6.1965 ja sen pinta-ala on 2 800 m². Rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan kiinteistöllä on omakotitalo (noin 45 k-m²) vuodelta 1947. Peruskartasta käy ilmi, että kiinteistöllä on myös talousrakennuksia.

 

 Rakennuspaikka sijaitsee Rotnäsinpolun varrella. Peruskartan mukaan lähialueella on useita omakotitaloja. Osalle on myönnetty lupia korvaaville asuinrakennuksille viimeisten 10 vuoden aikana. Alueella ei ole vesi- ja viemäriverkkoa.

 

 Haettu rakennushanke on alueen maankäyttötavoitteiden mukainen sijoittuessaan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaiselle pientalovaltaiselle asuntoalueelle. Lähiympäristössä on myönnetty lupia vastaaville hankkeille. Hanke ei päätöksessä mainituilla ehdoilla aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestelylle.

 

 Kysymys on jo rakennetusta pienestä rakennuspaikasta, joten rakennuspaikan koosta (RakJ 4.1) poikkeamiselle on erityinen syy. Hanke ei päätöksessä mainituilla ehdoilla aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

 

 Rakentamisrajoitus:

-          Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukainen suunnittelutarvealue.

-          Poikkeaminen rakennusjärjestyksen kohdasta 4.1 koskien rakennuspaikan vähimmäiskokoa.

 

Liitteet:

Lupapäätös 638-2022-5043

Sijaintikartta ja asemapiirros

 

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta toteaa, että haettu hanke täyttää MRL 137 §:n erityiset edellytykset rakennusluvan myöntämiselle ja päättää hyväksyä MRL 171 §:n nojalla haetun poikkeamisen liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2022-5043 mukaisesti.

 

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta totesi että haettu hanke täyttää MRL 137 §:n erityiset edellytykset rakennusluvan myöntämiselle ja päättää hyväksyä MRL 171 §:n nojalla haetun poikkeamisen liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2022-5043 mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin heti.