Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 11.10.2022/Pykälä 182


 

Poikkeamispäätös, Pappilanmäki

 

Kaupunkikehityslautakunta 11.10.2022 § 182  

2567/10.03.00.03/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kaavoittaja Pekka Mikkola, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

Hakemus:

Pappilanmäen itäosalla kiinteistöllä ------------ osoitteessa -------------------- haetaan rakennusluvan myöntämisen edellytyksiä 227 k-m²:n asuinpientalon sijoittamiseksi paikalta purettavan asuinrakennuksen tilalle. Rakennuspaikalta puretaan myös pieni huonokuntoinen talousrakennus, mutta kaksi hyväkuntoista talousrakennusta halutaan säilyttää rakennuspaikalle osoitetun kokonaisrakennusoikeuden määrän estämättä. Säilytettävien talousrakennusten laajuus on noin 31 k-m².

 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää poikkeamista rakennusalan rajasta, rakennusoikeuden määrää teknisen tilan sekä säilytettävien talousrakennusten osalta, rakennusoikeuden asemakaavassa määritellyn käyttötarkoituksen käyttämistä osittain pääkäyttötarkoituksen mukaisiin tiloihin sekä asemakaavan rakennustapaa koskevia määräyksiä rakennuksen suurimman yhtenäisen julkisivupituuden ja julkisivumateriaalin osalta.

 

Hanketta on valmisteltu rakennusvalvonnan ja kaupunkisuunnittelun ohjauksessa niin, että hanke on kehittynyt alueelle sopivaksi ja siten myönteisen päätösesityksen valmistelulle on aikaansaatu edellytykset.

 

Rakentamisrajoitus:

- Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (MRL 58 §).

 

Liitteet:

Lupapäätös 638-2022-5046

Sijaintikartta ja asemapiirros

 

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä MRL 171 §:n nojalla haetut poikkeamiset liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2022-5046 mukaisesti.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä MRL 171 §:n nojalla haetut poikkeamiset liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2022-5046 mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin heti.