Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för växande och lärande
Pöytäkirja 14.12.2023 klo 16:00 - 17:50 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
114   Mötets laglighet och beslutförhet
115   Protokolljusterare
116   Aktuella ärenden
117 Behovsutredning för småbarnspedagogik i serviceområdet för centrum
118 Dispositionsplan och investeringsprogram för sektorn för växande och lärande år 2024
119   Skolskjutsar till förskolor och grundskolor vilka ordnas som beställningstrafik - användning av optionsperioden
120   Begäran om omprövning
121 Beslut i nämnden för växande och lärandes sektioner
122 Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
123   För kännedom
124   Nämnden för växande och lärandes vårens mötestidtabellen

Osallistuja Tehtävä
Lönnfors Hanna ordförande
Bergström Ilpo ledamot
Björkhem Daniel ledamot
Kivineva Sanna ledamot
Lönnroth Malin ledamot
Martin Tuula jäsen
Orava Hilkka-Leena ledamot
Tanska Juho ledamot
von Veh Nikolai ledamot
Gustafsson Sari bildningsdirektör
Flykt Otto ungdomsfullmäktiges representant
Kettunen Jari direktör för grundläggande och gymnasieutbildning
Lindström Rikard direktör för grundläggande och gymnasieutbildning
Nyberg Leila direktör för småbarnsfostran
Tuominen Mervi förvaltningschef
Forsberg Erja sekreterare