Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 11.12.2023 klo 17:02 - 19:01 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
165   Mötets laglighet och beslutförhet
166   Protokolljusterare
167   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
168 Stadsutvecklingsnämnden dispositionsplan för år 2024 och investeringsprogram
169 Förlängning för planeringsreservering för Gamla Strömborgska och telehuset
170 Detaljplan 453, Gamla Veckjärvivägen
171 Detaljplan 519, Vindkulla
172   Markanvändningsavtal, Vindkulla (5)
173 Detaljplaneändring, Kokon idrottscentrum, stadsdel 27, DP 563
174   Avgörande om planeringsbehov, Ebbo
175 Uppdatering av hyresvillkoren för Borgå stads båtplatser fr.o.m. 1.1.2024
176 Principer för beviljande av kommunalt bidrag till enskilda vägar 2024
177 Invånarinitiativ behandlade av tjänsteinnehavare som är underordnade stadsutvecklingsnämnden sedan 9.11.2023 samt inkomna initiativ
178   Aktuella ärenden

Osallistuja Tehtävä
Ijäs Seppo vice ordförande
Ahola Riitta ledamot
Antman Sofia ledamot
Malin Pekka ersättare
Laurila Mika ledamot
Mellin-Kranck Gia ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Varpio Mika ledamot
Virtanen Hanna ledamot
Tapper Linn ungdomsfullmäktiges representants ersättare
Salminen Sirpa sekreterare
Mollgren Dan stadsutvecklingschef
Hällström Kari stadsinfradirektör
Kolis Karin stadsgeodet
Kontio Maija-Riitta generalplanechef
Mikkola Pekka planläggare
Rihtniemi-Rauh Anne planläggare
Nikkanen Mikko delaktighetsplanerare

Nähtävilläolo
Protokollet är till påseende på Borgå stads webbplats 20.12.2023 - 18.1.2024