Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för växande och lärande
Pöytäkirja 08.06.2023 klo 17:15 - 19:12 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
61   Mötets laglighet och beslutförhet
62   Protokolljusterare
63   Aktuella ärenden
64 Svar på fullmäktigemotion stöd till personalen inom småbarnspedagogiken för anskaffning av arbetskläder och -skor
65 Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
66   För kännedom
67   Följande möte

Osallistuja Tehtävä
Lönnfors Hanna ordförande
Korpi Marianne vice ordförande
Bergström Ilpo ledamot
Eskola Vilhelmiina ledamot
Kivineva Sanna ledamot
Lönnroth Malin ledamot
Orava Hilkka-Leena ledamot
Rosengren Anders ledamot
Tanska Juho ledamot
von Veh Nikolai ledamot
Kettunen Jari direktör för grundläggande och gymnasieutbildning
Lindström Rikard direktör för grundläggande och gymnasieutbildning
Nyberg Leila direktör för småbarnsfostran
Tuominen Mervi förvaltningschef, bildningsdir.ersättare
Forsberg Erja sekreterare