Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Livskraftsnämnden
Pöytäkirja 13.06.2023 klo 17:02 - 19:11 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
43   Mötets laglighet och beslutförhet
44   Protokolljusterare
45 Presentation av Borgå museum
46   Fullmäktigemotion om situationen för aktörer inom evenemangsbranschen i Borgå efter coronakrisen
47   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
48 Avtal om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter
49   Delegering av beslutanderätt till tjänsteinnehavare i kommunförsöket för främjande av sysselsättningen
50   Rabattkort för medborgarinstitutets kurser
51   Bobarhetsanalys av Borgå skärgård
52   Aktuella ärenden
53   Livskraftsnämndens möten hösten 2023

Osallistuja Tehtävä
Perokorpi Jenna ordförande
Mattsson Nortamo Emilia vice ordförande
Ranta Janne ledamot
Savin Charlotta ledamot
Lattu Pete ledamot
Hjelt Nea ledamot
Eskola Tapani ledamot
Mattsson Hilding ledamot
Taulo Jussi ledamot
Kähkönen Ninni ledamot
Malmberg Piia ledamot
Välimäki Markku stadsstyrelsens representant
Fagerlund Mila ungdomsfullmäktiges representant
Broberg Sabrina protokollförare
Lindholm-Ahlefelt Anders fritidsdirektör
Åkerman-Anttila Annelie sakkunnig
Duréault Elina sakkunnig
von Schoultz Fredrick föredragande
Sjöström Bettina sakkunnig
Puonti Lasse sakkunnig
Hartman Susann sakkunnig
Myllynen Sari sakkunnig
Lehto-Vahtera Johanna sakkunnig
Jukka Kullberg sakkunnig