Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 26.09.2023 klo 16:02 - 17:57 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
97   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
98   Pöytäkirjantarkastajat
99   Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen
100 Lupa- ja valvontalautakunnan vuositavoitteet talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2025-2026
101 ASM Kiviainespalvelu Oy, Kivimäen maanläjitystä ja louhintaa koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma UUDELY/4010/2023, Sipoo, lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
102 Massax Oy (ent. Vekkox Oy), Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aineslupa sekä kallion louhinnan, louheen murskauksen sekä maa-ainesten ja betonijätteen käsittelyn ympäristölupa, korkeimman hallinto-oikeuden osittain palauttama asia ESAVI/25...
103 Porvoon Energia oy, Kilpilahden lämmöntalteenotto ja merilinja -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarveharkinta, UUDELY/6763/2023, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö
104   Rakennusvalvontapäällikön ja tarkastajien luvat
105   Rakennuslupahakemukset, Koivumäentie 8, Ernestas
106   Rakennuslupahakemus, Kråköntie 24, Bjurböle
107   Lausunto Helsingin Hallinto-oikeudelle koskien valitusta Lupa- ja valvontalautakunnan päätöksestä 27.6.2023 § 79
108   Sijoittamislupahakemus, aloittamisoikeudella, Telia Towers Finland Oy
109   Ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Andersson Elin puheenjohtaja
Blomqvist Tom varapuheenjohtaja
Andersson Christer jäsen
Hanska Sirpa jäsen
Luukkainen Hannele jäsen
Nyholm Patrick jäsen
Pasanen Petri jäsen
Sågbom Pia jäsen
Suhonen Mirja jäsen
Tanska Juho jäsen
Uski Nina kaupunginhallituksen edustaja
Tapper Linn nuorisovaltuuston edustaja
Mollgren Dan esittelijä
Mether Jesse esittelijä
Hento Miia esittelijä
Salminen Sirpa sihteeri
Heikkinen Seija esittelijän sijainen
Päivärinta Johanna kaupunginlakimies

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on nähtävänä Porvoon kaupungin verkkosivuilla 11.10. - 2.11.2023