Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Livskraftsnämnden
Pöytäkirja 09.05.2023 klo 17:00 - 19:42 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
26   Mötets laglighet och beslutförhet
27   Protokolljusterare
28   Beredningsarbetet av TE24-reformen
29 Delårsrapport 1 / 2023
30 Plan för genomförande av markanvändning 2023 - 2027
31   Prislista för hyrning av bandlokaler för unga på Penselfabriken
32 Svar på fullmäktigemotionen Mera liv till Borgå torg - Elämää Porvoon torille
33 Svar på fullmäktigemotionen, Virvik bör utvecklas till Borgås bästa frilufts- och rekreationsområde
34 Svar på fullmäktigemotionen, motivationsbidrag för unga idrottare och kulturtalanger
35   Livskraftsnämndens möten hösten 2023
36   Aktuella ärenden
37   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut

Osallistuja Tehtävä
Perokorpi Jenna ordförande
Mattsson Nortamo Emilia vice ordförande
Ranta Janne ledamot
Lattu Pete ledamot
Hjelt Nea ledamot
Eskola Tapani ledamot
Mattsson Hilding ledamot
Taulo Jussi ledamot
Puromies Eeva ledamot
Malmberg Piia ledamot
Utujije-Habiyakare Jacqueline ersättare
Välimäki Markku stadsstyrelsens representant
von Schoultz Fredrick föredragande
Broberg Sabrina sekreterare
Lindholm-Ahlefelt Anders Fritidsdirektör
DURÉAULT ELINA
WETTERSTRAND ANNE
MYLLYNEN SARI