Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 11.04.2023 klo 17:00 - 19:28 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
50   Mötets laglighet och beslutförhet
51   Protokolljusterare
52   Begäran om omprövning angående stadsutvecklingsnämndens beslut 13.12.2022 § 218
53   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
54 Plan för genomförande av markanvändning 2023 - 2027
55   Planläggningsöversikt 2023
56 Uppdatering av valkriterier för mottagare av egnahemstomter
57 Detaljplaneändring, Huktis daghem (DP 560)
58   Avgörande om planeringsbehov, Söderveckoski
59   Undantagsbeslut, Skavarböle
60   Undantagsbeslut, Fagersta
61   Aktuella ärenden
62   Stabiliseringsentreprenad på västra åstranden 2023, val av entreprenör

Osallistuja Tehtävä
Pynnönen Kristel ordförande
Grönman Jarmo vice ordförande
Ahola Riitta ledamot
Antman Sofia ledamot
Bergström Ilpo ledamot
Ijäs Seppo ledamot
Laurila Mika ledamot
Mellin-Kranck Gia ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Varpio Mika ledamot
Virtanen Hanna ledamot
Valasti Matti stadstyrelsens representant
Kontio Maija-Riitta generalplanechef
Lenkkeri Roope förvaltningsdirektör
Leppänen Elina planeringsingenjör
Mollgren Dan stadsutvecklingschef
Nikkanen Mikko delaktighetsplanerare
Saatsi Emilia detaljplanechef
Suutarinen Sanni ungdomsfullmäktiges representant
Söyrilä Pekka tomtchef
Forssell Birgitta sekreterare

Nähtävilläolo
Protokollet finns till påseende på Borgå stads webbplats 20.4-23.5.2023