Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Livskraftsnämnden
Pöytäkirja 11.04.2023 klo 17:00 - 19:51 / Ei tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
17   Mötets laglighet och beslutförhet
18   Protokolljusterare
19   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
20   Presentation av utvecklingsbolaget Posintras verksamhet
21   Presentation av verksamheten vid enheten för främjande av integration
22 Borgå stads premieringsanvisning
23   Ansökan om medlemskap i nätverk för ljusfestivaler
24   Beredningsarbetet av TE24-reformen
25   Aktuella ärenden

Osallistuja Tehtävä
Perokorpi Jenna ordförande
Mattsson Nortamo Emilia vice ordförande
Eskola Tapani ledamot
Hjelt Nea ledamot
Lattu Pete ledamot
Malmberg Piia ledamot
Mattsson Hilding ledamot
Puromies Eeva ledamot
Ranta Janne ledamot
Savin Charlotta ledamot
Taulo Jussi ledamot
Välimäki Markku stadsstyrelsens representant
von Schoultz Fredrick föredragande
Broberg Jenny integrationschef
Dureault Elina näringschef
Lindholm-Ahlefelt Anders kultur- och fritidsdirektör
Myllynen Sari utvecklingschef inom turism
Pressler Fredrik sakkunnig
Haapanen Topi sakkunnig
Juuvinmaa Jenni sakkunnig
Broberg Sabrina sekreterare