Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Pöytäkirja 25.04.2023 klo 16:00 - 16:45 / Ei tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
36   Mötets laglighet och beslutförhet
37   Protokolljusterare
38   Byggnadstillsynschefens och inspektörernas tillstånd
39 Ansökan om bygglov, Montörsvägen 5, Östermalm
40   Nylands miljöcentral, förnyelse av Boesbron samt tillstånd till förberedelser, tillståndsansökan enligt vattenlagen dnro ESAVI/47843/2022, utlåtande till regionförvaltningsverket i Södra Finland
41   Nylands närings-, trafik- ock miljöcentral, fortsatt regional uppföljning av luftkvaliteten i Nyland ären 2024-2028, uppföljningsprogrammet och kommunsamarbetsavtalet, DNR UUDELY/5551/2018, deltagande i uppföljning av luftkvaliteten enli...
42   Rosk´n Roll Oy Ab, Domargårds avfallsstation, årsrapport 2022
43   Rosk´n Roll Oy Ab, Sköldvik materialcenter KILKE, årsrapport om verksamheten 2022
44   Rosk´n Roll Oy Ab, Mömossens avfallsstation, Sibbo, årsrapport 2022
45   Aktuella ärenden
46   Meddelanden

Osallistuja Tehtävä
Andersson Elin ordförande
Blomqvist Tom vice ordförande
Luukkainen Hannele ledamot
Nyholm Patrick ledamot
Pasanen Petri ledamot
Sågbom Pia ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Tanska Juho ledamot
Tapper Linn ungdomsfullmäktiges representant
Uski Nina stadsstyrelsens representant
Mollgren Dan föredragande
Mether Jesse föredragande
Hento Miia föredragande
Tarmi Sanna sekreterare
Montonen Niklas ersättare
Hanska Sirpa ledamot