Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenskspråkiga utbildningssektionen
Pöytäkirja 07.03.2023 klo 17:00 - 20:11 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
13   Mötets laglighet och beslutförhet
14   Protokolljusterare
15   Presentation av Kullo skola
16   Främjandet av det gemensamma välbefinnande inom den grundläggande utbildningen
17 Lärar- och handledarresurser för läsåret 2023-24
18   Budgetutveckling och resursfördelning i Borgå Gymnasium 2023-24
19 Uppdatering av kvalitetsplanen för den grundläggande utbildningen
20 Uppdatering av skolornas läsårsplan
21   Arbetet med utvidgade läroplikten
22   Aktuella ärenden

Osallistuja Tehtävä
Lönnroth Malin ordförande
Björkhem Daniel ledamot
Dushi Florenta ledamot
Blomqvist Tom ledamot
Mansikka Jan-Erik ledamot
Karlsson Anette stadsstyrelsens representant
Hasselblatt Amos ungdomsfullmäktiges representant
Lindström Rikard föredragande
Smolander Anne sakkunnig
Helve Taina sakkunnig
Gillberg Jessica sakkunnig
Lönnqvist Johan sakkunnig
Broman Jeanette ersättare