Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Livskraftsnämnden
Pöytäkirja 07.03.2023 klo 17:00 - 18:41 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
11   Mötets laglighet och beslutförhet
12   Protokolljusterare
13   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
14 Avsiktsförklaring om bildande av gemensamt sysselsättningsområde och beredningsarbete relaterat till det
15   Aktuella ärenden

Osallistuja Tehtävä
Perokorpi Jenna ordförande
Mattsson Nortamo Emilia vice ordförande
Eskola Tapani ledamot
Green Tuomas ersättare
Hjelt Nea ledamot
Malmberg Piia ledamot
Mattsson Hilding ledamot
Puromies Eeva ledamot
Ranta Janne ledamot
Savin Charlotta ledamot
Taulo Jussi ledamot
von SchoultZ Fredrick föredragande
Dureault Elina sakkunnig
Lindholm-Ahlefelt Anders sakkunnig
Myllynen Sari sakkunnig
Siltala Rauha ers. för ungdomsfullmäktiges repr.
Forssell Birgitta sekreterare