Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Pöytäkirja 07.03.2023 klo 16:39 - 17:45 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
14   Mötets laglighet och beslutförhet
15   Protokolljusterare
16 Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
17   Byggnadstillsynschefens och inspektörernas lov- och tillstånd
18   Avstående från övertagningsrätt vid vissa personal- och anskaffningsärenden
19   Ansökan om bygglov, Sunivägen 307, Pellinge
20   Ansökan om bygglov, Näsebackavägen 5, Näsebacken
21 Ansökan om bygglov, Wittenberggatan 1, Gördelmakaregatan 8, östra ändan av Alexandersgatan
22   Avbrytande av byggnadsarbeten
23   Delegering av miljövårdsmyndighetens beslutanderätt till tjänsteinnehavare
24   Aktuella ärenden
25   Meddelanden

Osallistuja Tehtävä
Andersson Elin ordförande
Andersson Christer ledamot
Hummastenniemi Krista ledamot
Luukkainen Hannele ledamot
Nyholm Patrick ledamot
Pasanen Petri ledamot
Sågbom Pia ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Tanska Juho ledamot
Tapper Linn ungdomsfullmäktiges representant
Uski Nina stadsstyrelsens representant
Mollgren Dan föredragande
Mether Jesse föredragande
Hento Miia föredragande
Tarmi Sanna sekreterare
Lehtonen Aleksi ersättare