Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 28.02.2023 klo 17:00 - 19:10 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
18   Mötets laglighet och beslutförhet
19   Protokolljusterare
20   Aktuella ärenden
21   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
22 Dispositionsplan och investeringsprogram för år 2023
23 Verksamhetsberättelse för år 2022
24   Avstående från övertagningsrätt vid vissa personal- och anskaffningsärenden
25 Svar på fullmäktigemotion om inrättande av en stadsbildsarbetsgrupp
26 Principer för beviljande av kommunala bidrag för enskilda vägar
27   Delegering av befogenheter gällande godkännande av tomtindelningar
28 Utlåtande om tillämpningen av förfarandet för bedömning av miljökonsekvenser (YVA) i ett enskilt fall i fråga om Rudus Ab:s kombinerade marktäkts- och miljötillstånd, Kråkö
29   Undantagsbeslut, Grännäs
30   Avgörande om planeringsbehov, Bosgård
31   Avgörande om planeringsbehov, Seitlax

Osallistuja Tehtävä
Pynnönen Kristel ordförande
Grönman Jarmo vice ordförande
Antman Sofia ledamot
Bergström Ilpo ledamot
Ijäs Seppo ledamot
Laurila Mika ledamot
Lintukangas Riikka ersättare
Mellin-Kranck Gia ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Varpio Mika ledamot
Virtanen Hanna ledamot
Schoultz von Fredrick biträdande stadsdirektör
Hällström Kari kommunteknikchef
Kontio Maija-Riitta generalplanechef
Linna-Varis Hanna trafikplan.chef
Mantila Atte utomst. sakkunnig
Mikkola Pekka planläggare
Mollgren Dan stadsplaneringschef
Nikkanen Mikko Delaktighetsplanerare
Saatsi Emilia planläggn.arkitekt
Suutarinen Sanni ungdomsfullmäktiges representant
Söyrilä Pekka tomtchef
Forssell Birgitta sekreterare

Nähtävilläolo
På Borgå stads webbplats 10.3 - 7.4.2023