Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Pöytäkirja 28.03.2023 klo 16:00 - 16:29 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
26   Mötets laglighet och beslutförhet
27   Protokolljusterare
28   Byggnadstillsynschefens och inspektörernas tillstånd
29 Ansökan om rivningslov, Kokonvägen 31, Stadsdel 22, Västra åstranden
30 Ansökan om bygglov Timmermansgränd 8a
31 Ansökan om bygglov, Näsebackavägen 7, Näsebacken
32 NCC Industry Oy, Greggböle, Lovisa, ansökan Dnr ESAVI/42832/2022 om miljötillstånd för täktområde och avstjälpningsplats för marksubstanser samt tillstånd att inleda verksamheten, utlåtande till regionförvaltningsverket i Södra Finland
33 Rosk´n Roll Oy, Beslut efter ansökan om marktäktstillstånd enligt marktäktslagen på lägenheten 638-36-4000-1 i Kullo samt beslut om att få inleda verksamheten innan tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft
34   Aktuella ärenden
35   Meddelanden

Osallistuja Tehtävä
Andersson Elin ordförande
Andersson Christer ledamot
Blomqvist Tom vice ordförande
Hummastenniemi Krista ledamot
Luukkainen Hannele ledamot
Nyholm Patrick ledamot
Pasanen Petri ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Tanska Juho ledamot
Tapper Linn ungdomsfullmäktiges representant
Uski Nina stadsstyrelsens representant
Mollgren Dan föredragande
Mether Jesse föredragande
Hento Miia föredragande
Tarmi Sanna sekreterare