Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Livskraftsnämnden
Pöytäkirja 14.02.2023 klo 17:00 - 20:58 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Presentation av sektorn för livskraft till nämndens medlemmar
4   Business Borgå, utveckling av verksamhetsmodellen
5   Livskraftsnämndens möten våren 2023
6   Avstående från övertagningsrätt
7   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
8 Dispositionsplan och investeringsprogram för år 2023
9 Ungdomstjänsternas skejthall
10   Aktuella ärenden

Osallistuja Tehtävä
Perokorpi Jenna ordförande
Mattsson Nortamo Emilia vice ordförande
Eskola Tapani ledamot
Hjelt Nea ledamot
Lattu Pete ledamot
Malmberg Piia ledamot
Mattsson Hilding ledamot
Puromies Eeva ledamot
Ranta Janne ledamot
Savin Charlotta ledamot
Taulo Jussi ledamot
Välimäki Markku stadsstyrelsens representant
von SchoultZ Fredrick föredragande
Ahlefelt-Lindholm Anders sekreterare
Birkle Marianne ungdomsfullmäktiges representant
Dureault Elina näringschef
Lenkkeri Roope förvaltningsdirektör
Myllynen Sari turism- och markn.föringschef
von Willebrand Felix ansvarig rektor
Åkerman-Anttila Annelie medborgarinstitutets rektor