Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för växande och lärande
Pöytäkirja 19.01.2023 klo 17:00 - 20:17 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Presentation av Kvarnbackens skola
4   Behovsutredning över flytt av Sagobackens förskoleverksamhet till Kvarnbackens skola
5 Tillsynsplan för privata tjänster inom småbarnspedagogik
6   Värdet på servicesedeln för daghemsverksamhet från 1.2.2023
7 Regler för servicesedlar i daghemsverksamhet från 1.2.2023
8 Anvisningar om klientavgifter inom småbarnspedagogik från 1.3.2023
9   Aktuella ärenden
10 Dispositionsplan och investeringsprogram för sektorn för växande och lärande år 2023
11   Fullmäktiges beslut angående Epoon koulus situation i budgetförslaget 2023
12 Invånarinitiativ som har behandlats av myndigheter/tjänsteinnehavare som lyder under tidigare bildningsnämnden (nuvarande nämnden för växande och lärande) 1.1-31.12.2022
13 Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
14   För kännedom
15   Nämnden för växande och lärandes mötesdagar och aftonskolor under våren 2023

Osallistuja Tehtävä
Lönnfors Hanna ordförande
Korpi Marianne vice ordförande
Bergström Ilpo ledamot
Ijäs Seppo ledamot
Kivineva Sanna ledamot
Laaksonen Asko ersättare
Lönnroth Malin ledamot
Martin Tuula ersättare
Orava Hilkka-Leena ledamot
Rosengren Anders ledamot
von Veh Nikolai ledamot
Gustafsson Sari bildningsdirektör
Uski Nina stadsstyrelsens representant
Flykt Ronja ungdomsfullmäktiges representant
Haapanen Marjo servicechef
Kettunen Jari dir. för grundläggande utbild. och gymnasieutbild.
Lindstedt Catharina daghemsföreståndare
Lindström Rikard dir. för grundläggande utbild. och gymnasieutbild.
Nyberg Leila direktör för småbarnsfostran
Tuominen Mervi förvaltningschef
Törnqvist Lena rektor
Forsberg Erja sekreterare