Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Pöytäkirja 31.01.2023 klo 17:03 - 18:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3 Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
4   Byggnadstillsynschefens och inspektörernas tillstånd
5   Begäran om omprövning, Wadenströmståget 31
6   Ansökan om bygglov, Innovationsvägen 3, Kullo företagsområde
7   Ansökan om bygglov, Hindhår bildningscentrum, Skolvägen 26, Hindhår
8   Ansökan om bygglov, Björkbackavägen 8, Ernestas
9 Förslag till program för gemensam kontroll av vattenkvalitet och kiselalger i Borgå ås vattendrag 2023-2030. Utlåtande om förslaget till Tavastlands NTM-central.
10 Borgå stads miljövårdsmyndighets tillsynsberättelse för år 2022
11   Aktuella ärenden
12   Meddelanden
13 Rudus Oy, Kråkö grustäktsprojekt, UUDELY/438/2023, begäran om utlåtande angående MKB-behov, utlåtande av tillstånds- och tillsynsnämnden Dnr 3070/11.02.12.00/2022

Osallistuja Tehtävä
Andersson Christer ledamot
Blomqvist Tom ordförande
Hummastenniemi Krista ledamot
Luukkainen Hannele ledamot
Pasanen Petri ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Fiskari John ungdomsfullmäktiges representant
Uski Nina stadsstyrelsens representant
Schoultz von Fredrick biträdande stadsdirektör
Mether Jesse miljövårdschef
Hento Miia byggnadstillsynschef
Tiainen Tiina föredragande
Tarmi Sanna sekreterare
Mattsson Pontus ersättare